Zmena vo vydávaní osvedčení

Od 1. 4. 2021 platí novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, v ktorej sa mení spôsob vydávania osvedčení na niektoré činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Inšpekcia práce už osvedčenia vydávať nebude. Elektrotechnikov sa to týka osvedčení pre revíznych technikov.

Vydané osvedčenia zostávajú v platnosti.
Nové osvedčenia budú vydávať oprávnené právnické osoby.
Zoznamy všetkých vydaných osvedčení a oprávnení sú na webových stránkach OPO.
Proces AOP zostáva rovnaký ako doteraz.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať na webe Inšpekcie práce.

Celé znenie novely - Zákon č. 73/2021 je v zbierke zákonov.