Zoznam noriem

Riešite novú projektovú úlohu a neviete aké normy sa vzťahujú na danú oblasť?

Pripravili sme pre vás novinku, ktorá vám pomôže dohľadať normy podľa kategórií použitia.

Ponúkame zoznam noriem zatriedených do viacerých oblastí a kategórií použitia, ktoré si môžete filtrovať.
Výstup je vo formáte vhodnom na skopírovanie priamo do technickej správy a vytvoriť tak priamo výpis zoznamu použitých noriem. Už sa vám nestane, že budete v technickej správe uvádzať staré a neplatné predpisy - v našom zozname nájdete aktuálne normy.

Taktiež je možné zapnúť zobrazenie zmien a doplnkov a vo výpise sa zobrazia aj tie.

Naviac je z každej jednej normy priamy odkaz na web ÚNMS SR na konkrétnu normu, kde sa môžete dozvedieť ďalšie podrobnosti, prípadne si normu zakúpiť, alebo stiahnuť ak máte predplatenú službu STN-online.

Mysleli sme aj na revíznych technikov, ktorí pri periodických revíziách posudzujú elektrické zariadenia podľa predpisov platných v dobe ich uvedenia do prevádzky. Ale, ktoré presne sú to? V našom zozname si viete vyfiltrovať nielen podľa jednotlivých kategórií, ale aj podľa dátumu a systém vám vypíše zoznam platných noriem k zvolenému dátumu.

Veríme, že tento náš počin bude dobrou a užitočnou pomôckou pri vašej každodennej práci a pomôže zvyšovať vašu odbornosť a bezpečnosť elektrických inštalácií.

Prípadné návrhy na vylepšenie alebo odhalené drobné chyby a nezrovnalosti môžete posielať mailom na info@sez-kes.sk 

Zoznam noriem