Zoznam noriem

Pripravili sme pre vás novinku, ktorá vám pomôže dohľadať normy podľa ucelených oblastí použitia.

Pre všetkých elektrotechnickov ponúkame zoznam noriem zatriedených do viacerých jednotlivých oblastí použitia.  Normy je možné rôzne filtrovať a dohľadávať. Zobrazovaný výstup je vo formáte vhodnom na skopírovanie priamo do technickej správy a vytvoriť tak priamo výpis zoznamu použitých noriem. Možné je zapnúť aj zobrazovanie zmien a doplnkov a aj niektoré vybrané neplatné normy. Z každej jednej normy je priamy odkaz na web ÚNMS SR na detail konkrétnej normy, kde sa môžete dozvedieť ďalšie podrobnosti, prípadne si normu zakúpiť, alebo stiahnuť ak máte predplatenú službu STN-online.

Projektantom sa už nestane, že budú vo svojich správach uvádzať neplatné predpisy. Elektrotechnici získajú prehľad o normách pre danú problematiku. A mysleli sme aj na revíznych technikov, ktorí pri periodických revíziách posudzujú elektrické zariadenia podľa predpisov platných v dobe ich uvedenia do prevádzky. Ale, ktoré to presne sú? V našom zozname si viete vyfiltrovať normy nielen podľa jednotlivých kategórií, ale aj podľa dátumu. Na stránke sa Vám potom zobrazí zoznam platných noriem k zvolenému dátumu.

Veríme, že tento zoznam bude pre vás dobrou a užitočnou pomôckou pri vašej každodennej práci a pomôže zvyšovať vašu odbornosť a bezpečnosť elektrických inštalácií.

Prípadné návrhy na vylepšenie alebo odhalené drobné chyby a nezrovnalosti môžete posielať mailom na info@sez-kes.sk 

Zoznam noriem