Aktuality

Aktualita
Dátum publikovania: 07.10.2019
Seminár pre revíznych technikov II - Trenčín
Pre veľký záujem sme pridali ešte jeden termín: 22. 11. 2019 Trenčín. Dovoľujeme si vám opäť po čase ponúknuť možnosť zúčastniť sa seminárov pre revíznych technikov kde sa dozviete informácie z novej normy STN 33 2000-6, platnej legislatívy a hlavne praktického merania, použitia a výberu meracej techniky.
Aktualita
Dátum publikovania: 23.09.2019
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska
SEZ-KES Vás pozýva na 51. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2019 v Poprade v zasadačke MSÚ.
Aktualita
Dátum publikovania: 16.08.2019
Semináre pre revíznych technikov
SEZ-KES pokračuje aj v druhom polroku s organizovaním monotematických seminárov pre revíznych technikov. Tento raz v Leviciach a v Trenčíne.
Aktualita
Dátum publikovania: 08.08.2019
08.08. 2019
Rozšírenie zoznamu sprístupnených noriem v STN-online
Zoznam sprístupnených noriem cez službu STN-online sme od 8. 8. 2019 rozšírili o STN 33 2000-8-2 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Smart elektrické inštalácie nízkeho napätia.
 
Aktualita
Dátum publikovania: 12.06.2019
Prednášky z 50. konferencie
V časti Na stiahnutie sme uverejnili prednášky z 50. konferencie elektrotechnikov Slovenska.
Aktualita
Dátum publikovania: 04.06.2019
Hodnotenie seminárov pre RT za 1. polrok 2019
Na 4 seminároch pre revíznych technikov v prvom polroku 2019 sa zúčastnilo viac ako 240 revíznych technikov.
Aktualita
Dátum publikovania: 25.05.2019
Hodnotenie ELO SYS 2019
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) sa v dňoch 21. – 24. 5. 2019 zúčastnil ako vystavovateľ na 25. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2019 v Nitre.
Aktualita
Dátum publikovania: 23.05.2019
ELOSYS - štúdio TA3
Záznam zo štúdia televízie TA3 - P. Hozlár a V. Vránsky k medzinárodnému elektrotechnickému veľtrhu ELOSYS.
Aktualita
Dátum publikovania: 18.04.2019
Citácie STN
Pre používateľov služby STN-online sme vybavili súhlas na citáciu noriem.
Aktualita
Dátum publikovania: 15.04.2019
Hodnotenie 50. konferencie
V Bratislave sa v dňoch 27. – 28. 3. 2019 konala jubilejná 50. konferencia elektrotechnikov Slovenska. Konferencie sa zúčastnilo celkom 274 účastníkov a 49 vystavovateľov
1 2 3 4 5