Aktualizačná odborná príprava - Bratislava, 2. 12. 2020

SEZ-KES Vás pozýva na Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 2. decembra 2020, v Bratislave v zasadačke SEZ-KES, Radlinského 28.

Počet účastníkov je limitovaný.

Záväznú objednávku realizujte najneskôr do 25. 11. 2020

- poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách

- v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektorov a občerstvenie

- v prípade neúčasti poplatok nevraciame

- v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy

- nie sme platca DPH

Zobraziť podrobnosti o AOP

Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na AOP dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Zhromažďované údaje požadujeme na základe oprávneného záujmu SEZ-KES.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Účasť na AOP - zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Skladom
45,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na AOP
Dostupnosť: Skladom
60,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na AOP - učitelia odborných škôl, členovia SKSI
Dostupnosť: Skladom
45,00 €
ks
Pridať do košíka