ONLINE - Aktualizačná odborná príprava - 4. 10. 2023

SEZ-KES Vás pozýva na ONLINE Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z.  na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na ďalších 5 rokov, ktorý sa uskutoční dňa 4. októbra 2023.

Podľa § 2, ods. 1 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z. z. je počet účastníkov AOP limitovaný na 45.- poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách

- v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektorov

- v prípade neúčasti poplatok nevraciame

- v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy

- nie sme platca DPH

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV AOP:
  • Pri objednávke vyplňte identifikačné údaje a nahrajte požadované dokumenty (formát jpg, png alebo pdf):
    • kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
    • kópiu záznamu (-ov) o absolvovaní predošlej (-ých) AOP (ak máte)
  • Účastníkom, ktorí predložia platné doklady, bude po ukončení AOP zaslané potvrdenie o absolvovaní AOP, čím sa platnosť ich osvedčenia z hľadiska AOP predĺži o ďalších 5 rokov. 

Zobraziť podrobnosti o AOP

Ochrana osobných údajov:
Dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s novými pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, sme aktualizovali aj naše podmienky ochrany osobných údajov. Podrobné údaje o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi si môžete prečítať na našej web stránke ochrana osobných údajov.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Účasť na online AOP - zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Skladom
50,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na Online AOP
Dostupnosť: Skladom
65,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na online AOP - učitelia, SKSI
Dostupnosť: Skladom
50,00 €
ks
Pridať do košíka