RP Banská Bystrica: členská schôdza - február 2023
Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Banská Bystrica

Termín: 14. február 2023 (utorok) o 16.00 hod
Kde: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova ul. č. 6, 975 18 Banská Bystrica

Program:

 • 15.45 - 16.00 Prezentácia účastníkov
 • 16.00 - 16.05 Otvorenie Ing. Matej Veverka 
 • 16.05  - 18.00  Prednáška: 
  FREKVENČNÉ MENIČE
                              - teória menič – motor
                              - rozborka meničov  FC-xx až FC-xxx
                              - funkcie meničov (4 sady parametrov, ako a čo bežne       nastaviť)
                              - prehľad chybových a stavových hlásení
                              - špeciálne funkcie pre FC-102 ,FC-202, FC302
                              - EMC všeoobecne 
                              - profibus komunikácia
                              - brzdné funkcie FM
                              - PID regulácia
                              - Ex prostredie
  - harmonické frekvencie - ako spolu súvisia  a čím sa ovplyvňujú 
  - CBM funkcionalita 
                          
  Prednášateľ: Josef Konečný, aplikačný inžinier Danfoss Drives pre CZ/SK.Teším sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                          Ing. Matej Veverka
                                                                                                                        predseda RP SEZ-KES Banská Bystrica

Na stiahnutie