RP Banská Bystrica: členská schôdza - jún 2023
Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Banská Bystrica

Termín: 13. jún 2023 (utorok) o 16.00 hod
Kde: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova ul. č. 6, 975 18 Banská Bystrica

Program:

  • 15.45 - 16.00 Prezentácia účastníkov
  • 16.00 - 16.05 Otvorenie Ing. Matej Veverka 
  • 16.05 - 18.00 Prednáška: SIMON54 GO inteligentná inštalácia                      

    Prednášateľ: Zoltán Varga


Teším sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                          Ing. Matej Veverka
                                                                                                                        predseda RP SEZ-KES Banská Bystrica

Na stiahnutie