RP Banská Bystrica: členská schôdza - máj 2023
Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Banská Bystrica

Termín: 09. máj 2023 (utorok) o 16.00 hod
Kde: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova ul. č. 6, 975 18 Banská Bystrica

Program:

 • 15.45 - 16.00 Prezentácia účastníkov
 • 16.00 - 16.05 Otvorenie Ing. Matej Veverka 
 • 16.05 - 18.00 Prednáška: HISTÓRIA ELEKTROTECHNIKY

  - priblíženie základov elektrotechniky, z ktorých vznikla súčasná elektro-energetika a elektrotechnika 21. storočia

  - demonštrácia experimentov, ktoré sa postupne vynašli od čias praotca elektrotechniky Williama Gilberta až po Alexandra Voltu

  - prezentácia:
  detektora statickej elektriky (Electroscope),

  vysokonapäťový kondenzátor (Leyden jar)

  Franklinov generátor statickej elektriky v pozmenenej podobe

  malý a veľký generátor statickej elektriky na ručný pohon (Electrophorus)

  generátor statickej elektriky poháňaný elektormotorom                         

  Prednášateľ: Ing. Gabriel Krescanko, autorizovaný stavebný inžnier


Teším sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                          Ing. Matej Veverka
                                                                                                                        predseda RP SEZ-KES Banská Bystrica

Na stiahnutie