RP Banská Bystrica: členská schôdza - december 2022
Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Banská Bystrica

Termín: 13. decembra 2022 (utorok) o 16.00 hod
Kde: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova ul. č. 6, 975 18 Banská Bystrica

Program:

 • 15.45 - 16.00 Prezentácia účastníkov
 • 16.00 - 16.05 Otvorenie Ing. Matej Veverka 
 • 16.05 - 17.00

  Prednáška :

  IP PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY A INTERKOMY 2N

  PRE REZIDENČNÉ A KANCELÁRSKE PROJEKTY

  - predstavenie produktov

   

  Prednášateľ: Martin Hudec, Key Account Manager 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Teším sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                          Ing. Matej Veverka
                                                                                                                        predseda RP SEZ-KES Banská Bystrica

Na stiahnutie