RP Banská Bystrica: členská schôdza - január 2023
Pozývam Vás na pravidelnú členskú schôdzu Regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (RP SEZ-KES) Banská Bystrica

Termín: 10. január 2023 (utorok) o 16.00 hod
Kde: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova ul. č. 6, 975 18 Banská Bystrica

Program:

 • 15.45 - 16.00 Prezentácia účastníkov
 • 16.00 - 16.05 Otvorenie Ing. Matej Veverka 
 • 16.05 - 17.00

  Informácie z SKSI a RZ SKSI BB.

  Vyhodnotenie činnosti za rok 2022 – Ing. Vladimír Vránsky.

  Plán činnosti odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb
  v roku 2023 – podnety a návrhy.
Teším sa na Vašu účasť.

                                                                                                                                          Ing. Matej Veverka
                                                                                                                        predseda RP SEZ-KES Banská Bystrica

Na stiahnutie