Členské 2019

Informácia o spôsobe platenia členského príspevku za príslušný rok 

Členský príspevok individuálneho člena podľa uznesenia z valného zhromaždenia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska zo dňa 14. 3. 2018  predstavuje čiastku:

40,00 € - individuálny člen
20,00 € - študent, dôchodca a sociálne odkázaný

Členský príspevok spolkového člena podľa rozhodnutia prezídia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska zo dňa 24. 10. 2017  predstavuje čiastku:

120,00 € - spolkový člen za každých 5 pracovníkov s elektrotechnickým zameraním
(t.j.  120,00 do 5 pracovníkov, 240,00 € do 10 pracovníkov; 260,00 € do 15 pracovníkov; 480,00 € do 20 pracovníkov; ....).

Pre členov Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska, ktorí majú zaplatený členský príspevok, vyplývajú ďalej uvedené výhody:

  • nižšie účastnícke poplatky na akciách poriadaných SEZ – KES (až o 25÷35 %);
  • nižšie ceny odborných publikácií vydávaných SEZ - KES (až o 20÷30 %).
Možnosti úhrady členského príspevku:

1. Online cez eshop na webovej stránke www.sez-kes.sk (preferovaný spôsob platby členského). Máte na výber možnosť platby platobnou kartou a ak ste klientom Slovenskej sporiteľne, tak aj online prevodom cez SporoPay. Pri online platbách budete môcť hneď po zaplatení využívať všetky výhody členstva.

2. Platba prevodom (resp. internet bankingom) v banke z bankového účtu člena na účet SEZ-KES.
Po objednaní členského v e-shope vám do vašej e-mailovej schránky príde potvrdenie objednávky kde budete mať uvedené všetky údaje potrebné k platbe. Objednávku budete mať uloženú aj vo vašom konte na stránke SEZ-KES a v prípade potreby si ju môžete stiahnuť.


Je tiež možná úhrada členského príspevku v hotovosti priamo na sekretariáte SEZ - KES alebo v príslušnej regionálnej odbočke.
 

Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Základné
40,00 €
Pridať do košíka
Zľavnené (pre dôchodcov a študentov)
20,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 5 členov
120,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 10 členov
240,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 15 členov
360,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 20 členov
480,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 25 členov
600,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 30 členov
720,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 35 členov
840,00 €
Pridať do košíka
Spolkové do 40 členov
960,00 €
Pridať do košíka