52. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Poprad

SEZ-KES Vás pozýva na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. a 5. novembra 2020, v Poprade v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3.

Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce


Účastnícky poplatok:
• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2020): 70,00 € 
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 70,00 €
• Ostatní účastníci: 90,00 € 
• Člen SEZ – KES nad 70 rokov (zaplatené členské za r. 2020): 35,00 € 
 
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie, zborník prednášok, obedy a občerstvenie.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 22. 10. 2020.

Zobraziť podrobnosti o 52. konferencii

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje z kapacity rezervovanej pre SEZ-KES v hoteli SATEL e-mailom na sales@hotelsatel.com s uvedením
účastník 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska a s fakturačnými údajmi spoločnosti, na ktorú bude vystavený účet za ubytovanie.

Dôležité informácie:
Žiadame o dodržiavanie aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov, atď.
- podrobnosti na www.uvzsr.sk).

Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI.
Tieto údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu aby sme mohli plniť úlohy vyplývajúce z poslania SEZ-KES a prijatých stanov.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Účasť na konferencii
90,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na konferencii - učitelia odborných škôl, členovia SKSI
70,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na konferencii - zľavnená pre člena SEZ-KES
70,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na konferencii - zľavnená pre člena SEZ-KES nad 70 rokov
35,00 €
ks
Pridať do košíka