54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava

VYPREDANÉ

POZOR - zmena miesta konania!


SEZ-KES Vás pozýva na 54. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. marca 2023, v Bratislave v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25.

Počet účastníkov je limitovaný.

Záväznú objednávku realizujte najneskôr do 15. 3. 2023

Písomné stornovanie účasti na seminári a vrátenie poplatku je možné uskutočniť najneskôr do 15. 3. 2023.
V prípade neúčasti a nestornovaní objednávky do 15. 3. 2023 účastnícky poplatok nevraciame.

Je možné vyslať náhradníka (po elektronickom nahlásení zmeny).

- poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách

- v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektorov, občerstvenie, 2x obed, večerný raut, zborník prednášok 

- v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné z podujatia realizovať obrazové a zvukové záznamy

- nie sme platca DPH


V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 
 

Zobraziť podrobnosti o 54. konferencii

Ubytovanie si zabezpečí prihlásený účastník individuálne priamo na recepcii Hotela Družba, v ktorom má SEZ-KES zarezervované miesta pre potreby konferencie. Je možné si vybrať 1 posteľovú, alebo 2 posteľovú izbu.
Pri objednávaní ubytovania je potrebné uviesť, že sa zúčastňujete konferencie SEZ-KES.

Ochrana osobných údajov:
Podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu (online, písomne alebo telefonicky) dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES a SKSI. Zhromažďované údaje požadujeme na základe oprávneného záujmu SEZ-KES.

Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Účasť na konferencii
Dostupnosť: Vypredané
160,00 €
ks
Vypredané
Účasť na konferencii - učitelia odborných škôl, členovia SKSI
Dostupnosť: Vypredané
120,00 €
ks
Vypredané
Účasť na konferencii - zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Vypredané
120,00 €
ks
Vypredané
Účasť na konferencii - zľavnená pre člena SEZ-KES nad 70 rokov
Dostupnosť: Vypredané
60,00 €
ks
Vypredané