RO Levice: stretnutie - február 2020Veľmi pekne Vás pozývam na ďalšie, už dvadsiate prvé pravidelné stretnutie regionálnej pobočky Slovenského elektrotechnického zväzu – komory elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) Levice.

Vítaní sú členovia i nečlenovia, odborná verejnosť, ako aj všetci ostatní, ktorých zaujíma aktuálny trend a riešenie problematík v elektrotechnike, prípadne chcú vedieť viac k téme ktorá sa preberá na stretnutí.
Tento krát bude hosťom Tibor HANKO, revízny technik, lektor, viceprezident SEZ-KES.
Bude debata k elektrotechnickým revíziám a problematike revízii, prípadne k inej súvisiacej téme.

Som presvedčený, že sa oplatí prísť a nadobudnúť väčší rozhľad, viac vedomostí, prípadne si ozrejmiť čo nie je jasné, alebo pochybujeme.

Termín stretnutia: streda 12.02.2020 (každá druhá streda v mesiaci).
Čas: od 18:00 hod. – do cca 20:00 hod.
Kde: Prezentačná miestnosť firmy INTERHOUSE EU s.r.o., Mestský majer 1441/1, Levice
Hosť: Tibor HANKO, revízny technik, lektor, viceprezident SEZ-KES

Budem rád ak potvrdíte svoju návštevu mailom, pretože sa lepšie pripravujú materiály, prípadne občerstvenie.

PROGRAM:
✔ Stručné predstavenie činnosti SEZ-KES, príp. čo nové v SEZ-KES...
✔ Voľná prezentácia hosťa
✔ Diskusia
✔ Záver
✔ Návrh tém stretnutí SEZ-KES Levice
✔ Medzitým, alebo pred tým kávička a debata k veciam čo zaujmú ako vždy...

Teším sa na vás...
 Igor Papík

Na stiahnutie