05/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za máj 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
  • STN EN 16836-1: 2017-05  (36 5712) Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 1: Úvod a rozsah normalizácie.*)
  • STN EN 16836-2: 2017-05 (36 5712) Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 2: Sieťové vrstvy a špecifikácie vrstvy.*)
  • STN EN 16836-3: 2017-05 (36 5712) Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 3: Špecifikácia energetického profilu špeciálnej aplikačnej vrstvy.*)
  • STN EN 50193-2-2: 2017-05 (36 1061) Elektrické prietokové ohrievače vody. Časť 2-2: Požiadavky na funkčné vlastnosti. Jednobodové elektrické prietokové sprchy. Účinnosť.*)
  • STN EN 50600-4-1: 2017-05 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-1: Prehľad a všeobecné požiadavky na kľúčové ukazovatele výkonnosti.*)
  • STN EN 50600-4-2: 2017-05 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie.*)
  • STN EN 50600-4-3: 2017-05 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-3: Činiteľ obnoviteľnosti energie.*)
  • STN EN 50667: 2017-05 (36 7254) Informačná technika. Systémy automatizovaného manažmentu infraštruktúry (AIM). Požiadavky, výmena dát a aplikácie.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ