06/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za jún 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50121-3-2:2017-06 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-2: Dráhové vozidlá. Prístroje.*)
 • STN EN 50121-4:2017-06 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikačných prístrojov.*)
 • STN EN 50131-2-8:2017-06 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-8: Detektory narušenia. Detektory otrasov.*)
 • STN EN 50592:2017-06 (33 3592) Dráhové aplikácie. Skúšanie koľajových vozidiel na elektromagnetickú kompatibilitu s počítačmi náprav.*)
 • STN EN 60079-29-1:2017-06 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.*)
 • STN EN 60870-5-104/A1:2017-06 (33 4600) Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-104: Prenosové protokoly. Sieťový prístup pre IEC 60870-5-101 používajúci normalizované prenosné profily.*)
 • STN EN 61000-4-30/AC:2017-06 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-30: Metódy skúšania a merania. Metódy merania kvality napájania.*)
 • STN EN 62580-1:2017-06 (33 3558) Elektronické zariadenia pre železnice. Palubné multimediálne a telematické subsystémy pre železnice. Časť 1: Všeobecná architektúra.*)
 • STN EN 50289-1-11:2017-06 (34 7011) Komunikačné káble. Špecifikácia skúšobných metód. Časť 1-11: Elektrické skúšobné metódy. Charakteristická impedancia, vstupná impedancia a odrazové straty.*)
 • STN EN 60154-2:2017-06 (34 7911) Príruby na vlnovody. Časť 2: Špecifikácie na príruby bežných pravouhlých vlnovodov.*)
 • STN EN 60404-1:2017-06 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 1: Klasifikácia.*)
 • STN EN 62772:2017-06 (34 8073) Kompozitné duté staničné podperné izolátory pre stanice so striedavým napätím vyšším ako 1 000 V a jednosmerným napätím vyšším ako 1 500 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá.*)
 • STN EN 62864-1:2017-06 (34 1528) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Elektrické napájanie pomocou palubného systému na akumuláciu energie. Časť 1: Sériový hybridný systém.*)
 • STN P CLC/TS 50576:2017-06 (34 7111) Elektrické káble. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok reakcie na oheň.*)
 • STN EN 50367/A1:2017-06 (36 2315) Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu).*)
 • STN EN 50604-1:2017-06 (36 4360) Akumulátorové lítiové batérie na používanie v ľahkých elektrických vozidlách (EV). Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.*)
 • STN EN 50632-3-3 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 3-3: Osobitné požiadavky na prenosné hobľovačky a hrúbkovačky.*)
 • STN EN 60065/A11:2017-06 (36 7000) Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 60065/AC2:2017-06 (36 7000) Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 60086-5:2017-06 (36 4110) Primárne batérie. Časť 5: Bezpečnosť batérií s vodným elektrolytom.*)
 • STN EN 60598-2-20/AC:2017-06 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-20: Osobitné požiadavky. Svetelné reťazce.*)
 • STN EN 60598-2-21/AC:2017-06 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-21: Osobitné požiadavky. Svetelné hadice.*)
 • STN EN 60601-2-10/A1:2017-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti nervových a svalových stimulátorov.*)
 • STN EN 60601-2-19/A1:2017-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti novorodeneckých inkubátorov.*)
 • STN EN 60601-2-20/A1:2017-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských transportných inkubátorov.*)
 • STN EN 60601-2-21/A1:2017-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských sálavých ohrievačov.*)
 • STN EN 60601-2-50/A1:2017-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-50: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských fototerapeutických prístrojov.*)
 • STN EN 60704-2-13:2017-06 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár.*)
 • STN EN 61094-3/AC (36 8880) Meracie mikrofóny. Časť 3: Primárna metóda na voľnopoľovú kalibráciu laboratórnych normálnych mikrofónov technikou reciprocity.*)
 • STN EN 61215-1:2017-06 (36 4630) Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1: Skúšobné požiadavky.*)
 • STN EN 61853-2:2017-06 (36 4635) Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 2: Meranie spektrálnej odozvy, uhla dopadu a prevádzkovej teploty modulu.*)
 • STN EN 62108:2017-06 (36 4650) Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly a zostavy. Posúdenie návrhu a typové schválenie.*)
 • STN EN 62226-3-1/A1:2017-06 (36 7080) Expozícia elektrickými alebo magnetickými poliami s nízkou a strednou frekvenciou. Metódy výpočtu hustoty prúdu a elektrického poľa indukovaných v ľudskom tele. Časť 3-1: Expozícia elektrickými poliami. Analytické a numerické modely 2D.*)
 • STN EN 62282-6-200:2017-06 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 6-200: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Skúšobné metódy prevádzkových vlastností.*)
 • STN EN 62368-1/A11:2017-06 (36 9064) Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 62660-3:2017-06 (36 4360) Akumulátorové lítium-iónové články na pohon elektrických cestných vozidiel. Časť 3: Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 62680-1-2:2017-06 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)
 • STN EN 62788-1-4:2017-06 (36 4605) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-4: Materiály na zapuzdrenie. Meranie optickej priepustnosti a výpočet váženej (na slnečné žiarenie) priepustnosti pre fotóny, indexu žltnutia a cut-off frekvencie UV žiarenia.*)
 • STN EN 62788-1-5:2017-06 (36 4638) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-5: Materiály na zapuzdrenie. Meranie zmeny lineárnych rozmerov materiálu vo forme fólie použitého na zapuzdrenie v dôsledku aplikovaných tepelných podmienok.*)
 • STN EN 62841-3-4/AC:2017-06 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.*)
 • STN EN 80601-2-35/A1:2017-06 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prikrývok, podušiek a matracov určených na vyhrievanie na zdravotnícke používanie.*)
 • TNI CLC/TR 50670:2017-06 (36 4699) Namáhanie striech vonkajším ohňom v kombinácii s fotovoltickými (PV) poľami. Skúšobné metódy.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ