08/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za august 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50121-1: 2017-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN 50121-2: 2017-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 2: Vyžarovanie celého dráhového systému do jeho okolia.*)
 • STN EN 50121-3-1: 2017-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-1: Dráhové vozidlá. Vlak a celé vozidlo.*)
 • STN EN 50121-5: 2017-08 (33 3590) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 5: Vyžarovanie a odolnosť pevných inštalácií a prístrojov elektrického napájania.*)
 • STN EN 50341-2-13: 2017-08 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-13: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre TALIANSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50341-2-16: 2017-08 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-16: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre NÓRSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50341-2-18: 2017-08 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-18: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ŠVÉDSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50341-2-5 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-5: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre DÁNSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50341-2-6: 2017-08 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-6: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ŠPANIELSKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 61400-25-4: 2017-08 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 25-4: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Mapovanie do komunikačného profilu.*)
 • STN EN 61400-25-6: 2017-08 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 25-6: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Triedy logických uzlov a triedy dát na monitorovanie podmienok.*)
 • STN EN 61970-301: 2017-08 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM).*)
 • STN EN 61970-552: 2017-08 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 552: Formát výmeny modelu CIMXML.*)
 • STN EN 62351-11: 2017-08 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 11: Bezpečnosť súborov XML.*)
 • STN EN 50122-1/A4: 2017-08 (34 1505) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom.*)
 • STN EN 50152-3-1: 2017-08 (34 1570) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na spínacie zariadenia striedavého prúdu. Časť 3-1: Meracie, riadiace a ochranné prístroje na osobitné použitie v trakčných sieťach striedavého prúdu. Prístroje.*)
 • STN EN 60205: 2017-08 (34 5889) Výpočet efektívnych parametrov magnetických súčiastok.*)
 • TNI CLC/TR 50542-2: 2017-08 (34 2660) Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 2: Špecifikácia funkčného rozhrania (FIS) pre displeje.*)
 • TNI CLC/TR 50542-3: 2017-08 (34 2660) Dráhové aplikácie. Vlaková riadiaca jednotka pre displeje (TDC) v kabíne rušňovodiča. Časť 3: Špecifikácia funkčného rozhrania (FIS) pre iné vlakové systémy.*)
 • STN EN 50849: 2017-08 (36 8012) Núdzové akustické systémy.*)
 • STN EN 60061-1/A55: 2017-08 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60601-1-3/A11: 2017-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch.*)
 • STN EN 60601-2-33/A12: 2017-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-33: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov magnetickej rezonancie na zdravotnícku diagnostiku.*)
 • STN EN 60950-22: 2017-08 (36 9060) Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 22: Zariadenia na inštalovanie do vonkajšieho prostredia.*)
 • STN EN 62040-5-3: 2017-08 (36 9066) Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 5-3: UPS s výstupom jednosmerného prúdu. Výkonové a skúšobné požiadavky.*)
 • STN EN 62368-1/AC4: 2017-08 (36 9064) Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 62841-3-4: 2017-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.
 • STN EN 62922: 2017-08 (36 0588) Panely s organickými diódami emitujúcimi svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)
 • TNI CLC/TR 50600-99-1: 2017-08 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo.*)
 • STN EN 54-13: 2017-08 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-08“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ