09/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za september 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50341-2-9: 2017-09 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-9: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Veľkú Britániu a Severné Írsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 55011/A1: 2017-09 (33 4211) Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania.*)
 • STN EN 60404-8-6: 2017-09 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 8-6: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Magneticky mäkké kovové materiály.*)
 • STN EN 62924: 2017-09 (34 1580) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Pevné systémy na akumuláciu energie pre trakčné systémy jednosmerného prúdu.*)
 • STN EN 60623: 2017-09 (36 4350) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Odvzdušňované prizmatické niklovo-kadmiové opakovane nabíjateľné články.*)
 • STN EN 60838-1: 2017-09 (36 0385) Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)
 • STN EN 60838-2-3: 2017-09 (36 0385) Rozličné objímky na svetelné zdroje. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Objímky na dvojpäticové lineárne LED svetelné zdroje.*)
 • STN EN 61010-2-011: 2017-09 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-011: Osobitné požiadavky na chladiace zariadenia.*)
 • STN EN 61010-2-202: 2017-09 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-202: Osobitné požiadavky na elektricky ovládané pohony ventilov.*)
 • STN EN 61347-2-13/A1: 2017-09 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia LED modulov napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom.*)
 • STN EN 61347-2-3/A1: 2017-09 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia žiariviek napájané striedavým a/alebo jednosmerným prúdom.*)
 • STN EN 61960-3: 2017-09 (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Lítiové akumulátorové články a batérie pre prenosné prístroje. Časť 3: Prizmatické a cylindrické lítiové akumulátorové články a batérie z nich vyrobené.*)
 • STN EN 62133-1: 2017-09 (36 4350) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie z nich vyrobené, určené na použitie v prenosných prístrojoch. Časť 1: Niklové systémy.*)
 • STN EN 62133-2: 2017-09 (36 4350) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie z nich vyrobené, určené na použitie v prenosných prístrojoch. Časť 2: Lítiové systémy.*)
 • STN EN 62281: 2017-09 (36 4360) Bezpečnosť primárnych a akumulátorových lítiových článkov a batérií počas prepravy.*)
 • STN EN 62532/A1: 2017-09 (36 0221) Indukčné výbojky. Bezpečnostné špecifikácie.*)
 • STN EN 62766-2-1: 2017-09 (36 8028) Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 2-1: Mediálne formáty.*)
 • STN EN 62766-2-2: 2017-09 (36 8028) Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 2-2: Adaptívne streamovanie pomocou HTTP.*)
 • STN EN 62766-3: 2017-09 (36 8028) Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 3: Obsahové metadáta.*)
 • STN EN 62877-1/AC: 2017-09 (36 4333) Elektrolyt a voda do olovených akumulátorov s odvzdušnením. Časť 1: Požiadavky na elektrolyt.*)
 • STN EN 12101-2: 2017-09 (92 0550) Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním.*)
 • STN EN 1366-10+A1: 2017-09 (92 0811) Skúšky požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 10: Klapky na riadenie pohybu dymu.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-09“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ