10/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za október 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 55014-1: 2017-10 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.*)
 • STN EN 55016-1-4/A2: 2017-10 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-4: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Antény a skúšobné miesta na meranie vyžarovaného rušenia.*)
 • STN EN 55016-1-5/A1: 2017-10 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-5: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie pracoviská na kalibráciu antény a osvedčovanie od 5 MHz do 18 GHz.*)
 • STN EN 55016-1-6/A1: 2017-10 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-6: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Kalibrácia antény EMC.*)
 • STN EN 55016-2-3: 2017-10 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2-3: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie vyžarovaného rušenia.*)
 • STN EN 61000-4-39: 2017-10 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-39: Metódy skúšania a merania. Vyžarované polia v tesnej blízkosti. Skúška odolnosti.*)
 • STN EN 61400-12-1: 2017-10 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární.*)
 • STN EN 62745: 2017-10 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Požiadavky na bezkáblové riadiace zariadenia strojov.*)
 • STN EN 60068-2-69: 2017-10 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-69: Skúšky. Skúška Te/Tc: Skúšanie spájkovateľnosti elektronických súčiastok a dosiek s plošnými spojmi metódou zmáčacích váh (meranie sily).*)
 • STN EN 15193-1: 2017-10  (36 0460) Energetická hospodárnosť budov. Modul M9. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie.*)
 • STN EN 50174-3/A1: 2017-10  (36 9071) Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 3: Plánovanie a postupy inštalácie mimo budov.*)
 • STN EN 50647: 2017-10  (36 7947) Základná norma na hodnotenie expozície pracovníkov elektrickým a magnetickým poliam zo zariadení a inštalácií na výrobu, prenos a distribúciu elektriny.*)
 • STN EN 60335-1/A12: 2017-10  (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60728-101: 2017-10  (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 101: Vlastnosti systému vzostupných trás pri zaťažení digitálnych kanálov.*)
 • STN EN 60728-11: 2017-10  (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 11: Bezpečnosť.*)
 • STN EN 61010-2-020: 2017-10  (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-020: Osobitné požiadavky na laboratórne odstredivky.*)
 • STN EN 61995-1/A1: 2017-10  (36 0572) Prístroje na pripojenie svietidiel pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 62944: 2017-10  (36 8375) Audio, video a multimediálne systémy a zariadenia. Dostupnosť digitálneho televízneho vysielania. Funkčné špecifikácie.*)
 • STN EN 62949: 2017-10  (36 9061) Osobitné bezpečnostné požiadavky na zariadenia pripájané na informačné a komunikačné siete.*)
 • STN EN 63044-1: 2017-10  (36 8055) Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN ISO/IEC 25063: 2017-10  (36 9792) Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality systémov a softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Popis kontextu používania (ISO/IEC 25063: 2014).*)
 • STN EN ISO/IEC 25064: 2017-10  (36 9792) Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Správa o potrebách používateľa (ISO/IEC 25064: 2013).*)
 • TNI CEN ISO/IEC TR 25060: 2017-10  (36 9792) Systémové a softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality systémov a softvérových produktov (SQuaRE). Spoločný priemyselný formát (CIF) pre použiteľnosť: Všeobecný rámec pre informácie týkajúce sa použiteľnosti (ISO/IEC TR 25060: 2010).*)
 • TNI CEN/TR 15193-2: 2017-10  (36 0460) Energetická hospodárnosť budov. Modul M9. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie EN 15193-1.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-10“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ