11/2017

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za november 2017.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 60664-3: 2017-11 (33 0420) Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením.*)
 • STN EN 62325-451-1: 2017-11 (33 4860) Rámcová schéma komunikácie na trhu s energiou. Časť 451-1: Potvrdzovanie obchodných procesov a kontextový model CIM pre európsky trh.*)
 • STN EN 62625-1/A11: 2017-11 (33 3556) Elektronické zariadenia pre železnice. Palubný systém na záznam jazdných údajov. Časť 1: Špecifikácia systému.*)
 • STN EN 60825-1/AC: 2017-11 (34 1701) Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky.*)
 • STN EN 61375-2-3/A11: 2017-11 (34 2675) Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 2-3: Komunikačný profil TCN.*)
 • STN EN 61375-3-4/A11: 2017-11 (34 2675) Elektronické železničné zariadenia. Vlaková komunikačná sieť (TCN). Časť 3-4: Sieť skupiny vozidiel založená na sieti Ethernet (ECN) .*)
 • STN EN 16931-1: 2017-11  (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 1: Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry.*)
 • STN EN 50193-1: 2017-11  (36 1061) Elektrické prietokové ohrievače vody. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 60601-1-8/A11: 2017-11  (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-8: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Všeobecné požiadavky, skúšky a pokyny pre poplachové systémy v zdravotníckych elektrických prístrojoch a zdravotníckych elektrických systémoch.*)
 • STN EN 62619: 2017-11  (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na lítiové akumulátorové články a batérie na použitie v priemyselných aplikáciách.*)
 • STN EN 62841-2-8: 2017-11  (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na ručné nožnice na plech a orezávačky.
 • STN EN ISO/IEC 27000: 2017-11 (36 9789) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systém riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník (ISO/IEC 27000: 2016) .*)
 • STN P CEN/TS 16931-2: 2017-11  (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 2: Zoznam syntaxí vyhovujúcich EN 16931-1.*)
 • STN P CEN/TS 16931-3-1: 2017-11 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-1: Metodológia prepojenia syntaxí na základné elementy elektronickej faktúry.*)
 • TNI CEN/TR 16931-4: 2017-11 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 4: Príručka na súčinnosť elektronických faktúr na úrovni prenosovej cesty.*)
 • TNI CEN/TR 16931-5: 2017-11 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 5: Príručka na použitie sektorových a národných rozšírení v spojení s EN 16931-1, spôsob využitia v reálnom prostredí.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2017-11“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ