08/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za august 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50131-2-2: 2018-08 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory.*)
 • STN EN 50131-6: 2018-08 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje.*)
 • STN EN 50134-2: 2018-08 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 2: Aktivačné zariadenia.*)
 • STN EN 60079-18/A1: 2018-08 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m".*)
 • STN EN 60079-7/A1: 2018-08 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“.*)
 • STN EN 62820-1-2: 2018-08 (33 4589) Interkomové systémy v budovách. Časť 1-2: Systémové požiadavky. IP interkomové systémy v budovách.*)
 • STN EN 62920: 2018-08 (33 3432) Fotovoltické systémy vyrábajúce energiu. EMC požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na premenu energie.*)
 • STN EN 62979: 2018-08 (33 3432) Skúška tepelného prierazu premosťovacej diódy fotovoltického modulu.*)
 • STN EN IEC 62559-3: 2018-08 (33 0105) Metodika prípadu použitia. Časť 3: Definícia artefaktov šablóny prípadu použitia v serializovanom formáte XML.*)
 • STN EN IEC 62820-2: 2018-08 (33 4589) Interkomové systémy v budovách. Časť 2: Požiadavky na interkomové systémy v budovách so zvýšenou bezpečnosťou.*)
 • STN EN IEC 62909-1: 2018-08 (33 4211) Obojsmerné výkonové meniče pripojené na elektrickú sieť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60310/AC: 2018-08 (34 1580) Dráhové aplikácie. Trakčné transformátory a tlmivky na dráhových vozidlách.*)
 • STN EN 60893-3-6/A2: 2018-08 (34 6570) Izolačné materiály. Dosky z priemyselných vrstvených materiálov na báze živíc tvrditeľných teplom pre elektrotechniku. Časť 3-6: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Požiadavky na tuhé dosky z vrstvených materiálov na báze silikónových živíc.*)
 • STN EN 61788-22-1: 2018-08 (34 5685) Supravodivosť. Časť 22-1: Supravodivé elektronické súčiastky. Kmeňová špecifikácia senzorov a detektorov.*)
 • STN EN IEC 60068-2-52: 2018-08 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2: Skúšky. Skúška Kb: Cyklická skúška soľnou hmlou (roztok chloridu sodného).*)
 • STN EN IEC 60068-3-5: 2018-08 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-5: Doplnková dokumentácia a návod. Preukazovanie prevádzkových vlastností teplotných komôr.*)
 • STN EN IEC 60068-3-6: 2018-08 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-6: Doplnková dokumentácia a návod. Preukazovanie prevádzkových vlastností teplotných/vlhkostných komôr.*)
 • STN EN IEC 62928: 2018-08 (34 1578) Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Lítium-iónové trakčné batérie na dráhových vozidlách.*)
 • STN EN 60061-1/A57: 2018-08 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60061-2/A53: 2018-08 (36 0340)Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)
 • STN EN 60061-3/A54: 2018-08 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
 • STN EN 60118-4/A1: 2018-08 (36 8860) Elektroakustika. Sluchové protézy. Časť 4: Systémy s indukčnou slučkou používané pre sluchové protézy. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti systému.*)
 • STN EN 60335-1/A13: 2018-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 60598-1/A1: 2018-08 (36 0600) Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)
 • STN EN 60598-2-4: 2018-08 (36 0600) Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 4: Prenosné svietidlá na všeobecné použitie.*)
 • STN EN 62282-3-201: 2018-08 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 3-201: Malé stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Prevádzkové skúšobné metódy.*)
 • STN EN 62805-1: 2018-08 (36 4604) Metóda na meranie fotovoltického (PV) skla. Časť 1: Meranie celkového závoja a spektrálneho rozdelenia závoja.*)
 • STN EN 62805-2: 2018-08 (36 4604) Metóda na meranie fotovoltického (PV) skla. Časť 2: Meranie transmitancie a reflektancie.*)
 • STN EN 62841-3-4/A11: 2018-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.
 • STN EN IEC 60598-2-17: 2018-08 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-17: Osobitné požiadavky. Svietidlá na osvetlenie javísk, televíznych a filmových štúdií (vonkajšie a vnútorné).*)
 • STN EN IEC 60810: 2018-08 (36 0181) Svetelné zdroje a LED puzdrá do cestných vozidiel. Prevádzkové požiadavky.*)
 • STN EN IEC 62386-332: 2018-08 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 332: Osobitné požiadavky. Vstupné zariadenia. Spätná väzba.*)
 • STN EN IEC 62667: 2018-08 (36 4810) Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke prístroje na ožarovanie ľahkými iónmi. Prevádzkové vlastnosti.*)
 • STN EN IEC 62688: 2018-08 (36 4650) Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly a zostavy. Posúdenie bezpečnosti.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-08“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ