11/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za november 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN IEC 62046: 2018-11 (33 2206) Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb.*)
 • STN EN IEC 60404-16: 2018-11 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 16: Metódy merania magnetických vlastností amorfných pásov na báze železa pomocou jednoduchej skúšky plechu.*)
 • STN EN IEC 60404-6: 2018-11 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 6: Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých kovových a práškových materiálov pri frekvenciách v rozsahu od 20 Hz do 100 kHz použitím vzoriek kruhového tvaru.*)
 • STN EN IEC 60404-8-11: 2018-11 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 8-11: Špecifikácia jednotlivých materiálov. Amorfné pásy na báze železa dodávané v čiastočne spracovanom stave.*)
 • STN EN 13757-2: 2018-11 (36 5711) Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 2: Drôtová M-Bus komunikácia.*)
 • STN EN 13757-3: 2018-11 (36 5711) Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 3: Aplikačné protokoly.*)
 • STN EN 13757-7: 2018-11 (36 5711) Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 7: Služby prenosu a bezpečnostné služby.*)
 • STN EN 50174-1: 2018-11 (36 9071) Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality inštalácie.*)
 • STN EN 50174-2: 2018-11 (36 9071) Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 2: Plánovanie a postupy inštalácie v budovách.*)
 • STN EN 50594: 2018-11 (36 1071) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností bubnových sušičov na komerčné použitie.*)
 • STN EN 50640: 2018-11 (36 1060) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností práčok bielizne na komerčné použitie.*)
 • STN EN 62841-2-17: 2018-11 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na ručné vrchné frézovačky.
 • STN EN IEC 60238: 2018-11 (36 0383) Objímky s Edisonovým závitom na svetelné zdroje.*)
 • STN EN IEC 80601-2-71: 2018-11 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-71: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na funkčnú spektroskopiu v blízkej infračervenej oblasti (NIRS) .*)
 • STN P CEN/TS 16931-3-2/AC: 2018-11 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1).*)
 • TNI CEN/TR 419030: 2018-11 (36 9742) Racionalizovaná štruktúra na štandardizáciu elektronického podpisu. Postupy najlepšej praxe pre malé a stredné podniky (MaSP) .*)
 • TNI CEN/TR 419040: 2018-11 (36 9743) Racionalizovaná štruktúra na štandardizáciu elektronického podpisu. Usmernenia pre občanov.*)
 • STN EN 1366-11: 2018-11 (92 0811) Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarne ochranné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov.*
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-11“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ