12/2018

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za december 2018.
(triedy 33, 34, 36, 92)
  • STN 33 2000-6/O1: 2018-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.
  • STN 33 2000-7-704: 2018-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách.*)
  • STN EN 60445: 2018-12 (33 0160) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov.
  • STN EN 61000-2-2/A1: 2018-12 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia.
  • STN EN 60404-2/A1/AC: 2018-12 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 2: Metódy merania magnetických vlastností oceľových pásov a plechov pre elektrotechniku Epsteinovým prístrojom.*)
  • STN EN 60598-1/A1: 2018-12 (36 0600) Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.
  • STN EN 62841-2-1: 2018-12 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky.
  • STN EN 16763: 2018-12  (92 2001) Služby pre systémy protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnostné systémy.
  • STN EN ISO 13943: 2018-12  (92 0102) Požiarna bezpečnosť. Slovník (ISO 13943: 2017)​​
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2018-12“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ