04/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za apríl 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
  • STN 33 2000-4-41/A11: 2019-04 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.*)
  • STN EN IEC 60404-16/AC: 2019-04 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 16: Metódy merania magnetických vlastností amorfných pásov na báze železa pomocou jednoduchej skúšky plechu.*)
  • STN EN IEC 60404-6/AC: 2019-04 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 6: Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých kovových a práškových materiálov pri frekvenciách v rozsahu od 20 Hz do 100 kHz použitím vzoriek kruhového tvaru.*)
  • STN EN 60065/AC3: 2019-04 (36 7000) Audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť.*)
  • STN EN 60335-2-29/A11: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na nabíjačky batérií.
  • STN EN 60335-2-55/A11: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-55: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia používané v akváriách a záhradných rybníčkoch.
  • STN EN 60335-2-74/A11: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-74: Osobitné požiadavky na prenosné ponorné ohrievače.
  • STN EN IEC 60335-2-76/AC: 2019-04 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-76: Osobitné požiadavky na napájacie zariadenia elektrických ohrád.*)
  • STN EN IEC 60728-113/AC: 2019-04 (36 7211) Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 113: Optické systémy na prenos vysielaného signálu pri zaťažení digitálnych kanálov.*)
  • STN P CEN/TS 17262: 2019-04 (36 9754) Identifikácia osôb. Odolnosť voči útoku napodobňovaním biometrie. Použitie na automatickú kontrolu európskych hraníc.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-04“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ