09/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za september 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
  • STN IEC 60479-1: 2019-09 (33 2011) Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 1: Všeobecné hľadiská.*)
  • STN IEC 60479-2: 2019-09 (33 2011) Účinky prúdu na ľudí a hospodárske zvieratá. Časť 2: Osobitné hľadiská.*)
  • STN EN 13032-5: 2019-09 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 5: Prezentovanie údajov pre svietidlá použité na osvetlenie pozemných komunikácií.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-09“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ