12/2019

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za december 2019.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-5-56 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov.
 • STN 33 2000-7-722: 2019-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel.
 • STN 33 2000-8-2: 2019-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie.
 • STN 33 2000-8-2/A11: 2019-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-2: Elektrické inštalácie nízkeho napätia s kombinovanou výrobou/spotrebou elektrickej energie.*)
 • STN EN 50518: 2019-12 (33 4580) Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá.*)
 • STN EN 50562: 2019-12 (33 3503) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Procesy, ochranné opatrenia a preukázanie bezpečnosti pri elektrických trakčných systémoch.
 • STN EN 60204-1: 2019-12 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN IEC 55016-1-1: 2019-12 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje.*)
 • STN EN IEC 61000-4-18: 2019-12 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-18: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmeným oscilačným vlnám.*)
 • STN EN IEC 61400-21-1: 2019-12 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 21-1: Meranie a stanovenie elektrických charakteristík veterných turbín.*)
 • STN EN IEC 61400-26-1: 2019-12 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 26-1: Funkcieschopnosť veterných energetických systémov.*)
 • STN EN IEC 62046: 2019-12 (33 2206) Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb.
 • STN 34 7010-82: 2019-12 (34 7010) Elektrické káble. Doplňujúce skúšobné metódy.*)
 • STN EN 60317-35/A1: 2019-12 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 35: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyuretánom, trieda 155, s lepiacou vrstvou.*)
 • STN EN 60317-36/A1: 2019-12 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 36: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 180, s lepiacou vrstvou.*)
 • STN EN 60317-55/A1: 2019-12 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 55: Spájkovateľný medený vodič kruhového prierezu lakovaný polyuretánom, s vonkajšou polyamidovou vrstvou, trieda 180.*)
 • STN EN 60317-68/A1: 2019-12 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 68: Hliníkový vodič pravouhlého prierezu, lakovaný polyvinylacetálom, trieda 120.*)
 • STN EN 60851-2/A2: 2019-12 (34 7010) Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie rozmerov
 • STN EN IEC 60068-2-82: 2019-12 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-82: Skúšky. Skúška Xw1: Skúšobné metódy vzniku výstupkov pre komponenty a časti používané v elektronických zostavách.*)
 • STN EN IEC 61188-6-4: 2019-12 (34 6512) Dosky s plošnými spojmi a zostavy dosiek s plošnými spojmi. Konštrukcia a používanie. Časť 6-4: Základné požiadavky na rozmerové výkresy súčiastok na povrchovú montáž (SMD) z pohľadu návrhu plošných spojov.*)
 • STN EN 13032-4+A1: 2019-12 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svetiel. Časť 4: Svetelné diódy, LED moduly a svietidlá.*)
 • STN EN 60335-1/A1: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60335-1/A14: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60335-1/A2: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 60335-2-12/A11: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-12/A2: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-13/A1: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na fritovacie hrnce, panvice na smaženie a podobné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-17/A11: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na prikrývky, podložky, podušky, návleky a podobné ohybné tepelné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-66/A11: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-66: Osobitné požiadavky na ohrievače vody pre vodné matrace.*)
 • STN EN 60335-2-84/A2: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-84: Osobitné požiadavky na toalety.*)
 • STN EN 60335-2-87/A2: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-87: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia na omračovanie zvierat.*)
 • STN EN 60335-2-98/A11: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-98: Osobitné požiadavky na zvlhčovače vzduchu.*)
 • STN EN 61010-1/A1: 2019-12 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 61770/A1: 2019-12 (36 1055) Elektrické spotrebiče pripájané na vodovodnú sieť. Zabránenie spätnému nasávaniu a poruchám hadicových sústav.*)
 • STN EN IEC 60704-2-16: 2019-12 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na práčky-sušičky.*)
 • STN EN IEC 60879: 2019-12 (36 1057) Komfortné ventilátory a regulátory pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • TNI CLC/TR 50600-99-1: 2019-12 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo.*)
 • TNI CLC/TR 50600-99-2: 2019-12 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2019-12“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ