01/2020

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za január 2020.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50341-2-15: 2020-01 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-15: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Holandsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50341-2-2: 2020-01 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-2: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre BELGICKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 50341-2-4: 2020-01 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-4: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre NEMECKO (založené na EN 50341-1: 2012).*)
 • STN EN 61000-3-3/A1: 2020-01 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu*)
 • STN EN IEC 55015: 2020-01 (33 4215) Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení.*)
 • STN EN IEC 61400-24: 2020-01 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 24: Ochrana pred bleskom.*)
 • STN EN 50591: 2020-01 (34 1513) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Špecifikácia a overovanie spotreby energie.*)
 • STN EN 60068-2-69/A1: 2020-01 (34 5791) Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-69: Skúšky. Skúška Te/Tc: Skúšanie spájkovateľnosti elektronických súčiastok a dosiek s plošnými spojmi metódou zmáčacích váh (meranie sily).*)
 • STN EN IEC 63012: 2020-01 (34 6732) Izolačné kvapaliny. Nové modifikované estery alebo zmesi esterov na elektrotechnické účely.*)
 • STN EN 50697: 2020-01 (36 7253) Informačná technika. Meranie medzikoncových (E2E) liniek
 • STN EN 60531/A11: 2020-01 (36 1067) Akumulačné pece pre ohrev v domácnosti. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti.*)
 • STN EN 60675/A11: 2020-01 (36 1069) Priamo pôsobiace elektrické ohrievače miestností. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti.*)
 • STN EN 60704-2-3: 2020-01 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na umývačky riadu.*)
 • STN EN 60704-3: 2020-01 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 3: Postup na určovanie a overovanie deklarovaných hodnôt emisie hluku.*)
 • STN EN 61121/A11: 2020-01 (36 1071) Bubnové sušiče na používanie v domácnosti. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 62035/A1: 2020-01 (36 0220) Výbojkové svetelné zdroje (okrem žiariviek). Požiadavky na bezpečnosť.*)
 • STN EN 62760/A1: 2020-01 (36 8260) Metóda zvukovej reprodukcie pre normalizovanú hladinu hlasitosti.*)
 • STN EN 62841-2-1/A11: 2020-01 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky.*)
 • STN EN 80601-2-58/A1: 2020-01 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-58: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na odstraňovanie šošovky a prístrojov na vitrektómiu v očnej chirurgii.*)
 • STN EN IEC 62040-1: 2020-01 (36 9065) Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 62282-6-400: 2020-01 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 6-400: Výkonové sústavy palivových mikročlánkov. Zlúčiteľnosť výkonov a údajov.*)
 • STN EN IEC 62386-104: 2020-01 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 104: Všeobecné požiadavky. Bezdrôtové a alternatívne káblom prepojené súčasti systému.*)
 • STN EN IEC 63128: 2020-01 (36 0598) Rozhranie na riadenie stmievania osvetlenia. Analógové napäťové rozhranie pre elektronické ovládacie zariadenia svetelných zdrojov.*)
 • STN EN IEC 63146: 2020-01 (36 0587) LED puzdrá na všeobecné osvetlenie. Špecifikácia údajov do údajového listu.*)
 • STN EN IEC/ASTM 62885-6: 2020-01 (36 1058) Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 6: Spotrebiče na mokré čistenie tvrdých podláh pre domácnosť alebo na podobné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-01“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ