08/2020

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za august 2020.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50163/A2: 2020-08 (33 3500) Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí.*)
 • STN EN 55016-1-3/A2 : 2020-08 33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-3: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Pomocné zariadenia. Rušivý výkon.*)
 • STN EN 61400-12-1/AC2: 2020-08 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární.*)
 • STN EN 61400-22/AC: 2020-08 (33 3160) Veterné turbíny. Časť 22: Skúšky zhody a certifikácia veterných turbín.*)
 • STN EN 62488-2/AC: 2020-08 (33 4691) Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 2: Terminály na analógový prenos po vysokonapäťových vedeniach (APLC).*)
 • STN EN IEC 61000-4-11: 2020-08 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia pre zariadenia so vstupným prúdom do 16 A na fázu.*)
 • STN EN 50128/A1: 2020-08 (34 2680) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy.*)
 • STN EN 50153/A2: 2020-08 (34 1515) Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrické ohrozenia.*)
 • STN EN 50159/A1: 2020-08 (34 2670) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v prenosových systémoch.*)
 • STN EN 50553/A2: 2020-08 (34 1520) Dráhové aplikácie. Požiadavky na jazdnú schopnosť v prípade požiaru na koľajových vozidlách.*)
 • STN EN IEC 60404-7: 2020-08 (34 5884)Magnetické materiály. Časť 7: Metódy merania koercivity (do 160 kA/m) magnetických materiálov v otvorenom magnetickom obvode.*)
 • STN EN 45554: 2020-08 (36 9094) Všeobecné metódy na posúdenie schopnosti energeticky významných výrobkov na ich obnovu, znovu použitie a vylepšenie.*)
 • STN EN 50090-5-1: 2020-08 (36 8051) Elektronické systémy pre byty a budovy: 2020-08 (HBES). Časť 5-1: Prenosové médium a vrstvy závislé od prenosového média. Prenosové vedenie pre HBES triedy 1.*)
 • STN EN 50090-5-2: 2020-08 (36 8051 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-2: Prenosové médium a vrstvy závislé na prenosovom médiu. Sieť založená na HBES, triede 1. Krútená dvojlinka.*)
 • STN EN 50491-11/A1: 2020-08 (36 8055) Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 11: Smart merania. Špecifikácie na používanie. Jednoduchý externý používateľský zobrazovač.*)
 • STN EN 50559/A1: 2020-08 (36 1055) Elektrické vykurovanie miestností, podlahové vykurovanie, prevádzkové vlastnosti. Definície, metódy skúšok, dimenzovanie a značky vo vzorcoch.*)
 • STN EN 50600-4-7: 2020-08 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-7: Koeficient účinnosti chladenia.*)
 • STN EN 50643/A1: 2020-08 (36 1055) Elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť a kanceláriu. Meranie spotreby energie sieťového pohotovostného prístupového zariadenia.*)
 • STN EN 60335-1/A1: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 60335-1/A2: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 60335-2-12/A2: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na ohrievacie platne a podobné spotrebiče.
 • STN EN 60335-2-17/A1: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na prikrývky, podložky, podušky, návleky a podobné ohybné tepelné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-27/A1: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením.*)
 • STN EN 60335-2-27/A2: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením.*)
 • STN EN 60335-2-30/A1: 2020-08 (36 1055)Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností.*)
 • STN EN 60335-2-6/A1: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-6/A11: 2020-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na stabilné sporáky, varné panely, rúry a podobné spotrebiče.*)
 • STN EN 60436: 2020-08 (36 1060) Elektrické umývačky riadu pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 60598-2-22/A1: 2020-08 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie.*)
 • STN EN 60601-2-43/A2: 2020-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti röntgenových prístrojov na intervenčné postupy.*)
 • STN EN 60601-2-65/A1: 2020-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-65: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti stomatologických intraorálnych röntgenových prístrojov.*)
 • STN EN 60704-2-4/A11: 2020-08 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na práčky a odstredivky.*)
 • STN EN 62552-1: 2020-08 (36 1071) Chladiace spotrebiče pre domácnosť. Vlastnosti a skúšobné metódy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 62552-2: 2020-08 (36 1071) Chladiace spotrebiče pre domácnosť. Vlastnosti a skúšobné metódy. Časť 2: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)
 • STN EN 62552-3: 2020-08 (36 1071) Chladiace spotrebiče pre domácnosť. Vlastnosti a skúšobné metódy. Časť 3: Spotreba energie a objem.*)
 • STN EN 62841-3-12: 2020-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-12: Osobitné požiadavky na prenosné závitorezné stroje.
 • STN EN 62841-3-4/A1: 2020-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.*)
 • STN EN 62841-3-4/A12: 2020-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky.*)
 • STN EN 62841-4-1: 2020-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-1: Osobitné požiadavky na reťazové píly.*)
 • STN EN IEC 60098: 2020-08 (36 8443) Zariadenia na záznam a reprodukciu analógových audio diskov.*)
 • STN EN IEC 60601-2-31: 2020-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-31: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti externých kardiostimulátorov s vnútorným zdrojom elektrickej energie.*)
 • STN EN IEC 60601-2-83: 2020-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-83: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na domácu svetelnú terapiu.*)
 • STN EN IEC 60704-2-16/A11: 2020-08 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-16: Osobitné požiadavky na práčky-sušičky.*)
 • STN EN IEC 60704-2-7: 2020-08 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na ventilátory.*)
 • STN EN IEC 62031: 2020-08 (36 0585) LED moduly na všeobecné osvetlenie. Bezpečnostné špecifikácie.*)
 • STN EN IEC 62368-3: 2020-08 (36 9064) Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 3: Bezpečnostné aspekty pre prenos energie jednosmerného prúdu cez komunikačné káble a porty.*)
 • STN EN IEC 63077: 2020-08 (36 4802) Dobrá prax pri renovácii zdravotníckych zobrazovacích prístrojov.*)
 • STN EN IEC 80601-2-26: 2020-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-26: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti elektroencefalografov.*)
 • STN EN IEC 80601-2-78: 2020-08 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-78: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti zdravotníckych robotov na rehabilitáciu, hodnotenie, kompenzáciu alebo zmiernenie príznakov.*)
 • STN EN ISO/IEC 27000: 2020-08 (36 9789) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník (ISO/IEC 27000: 2018) .*)
 • TNI CLC/TR 50173-99-2: 2020-08 (36 7253) Informačná technika. Realizácia aplikácií BCT v káblových rozvodoch podľa EN 50173-4.*)
 • TNI CLC/TR 50174-99-2: 2020-08 (36 9071) Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov. Časť 99-2: Ochrana pred elektrickým rušením a jeho potlačenie.*)
 • STN EN 54-22+A1: 2020-08 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 22: Resetovateľné tepelné hlásiče líniového typu.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-08“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ