10/2021

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za október 2021.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-7-706/A1: 2021-10: 2021-10 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-706: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Vodivé priestory s obmedzenou možnosťou pohybu.
 • STN EN 50155: 2021-10 (33 3555) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Elektronické zariadenia.*)
 • STN EN IEC 61293: 2021-10: 2021-10 (33 0150) Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť.
 • STN P CLC IEC/TS 60079-47: 2021-10: 2021-10 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 47: Ochrana zariadení dvojvodičovým ethernetovým konceptom vnútornej bezpečnosti.*)
 • STN EN IEC 60695-11-11: 2021-10: 2021-10 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-11: Skúšobné plamene. Stanovenie charakteristického tepelného toku pre vznietenie od bezdotykového zdroja plameňa.*)
 • STN EN 15193-1+A1: 2021-10: 2021-10 (36 0460) Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie, Modul M9.*)
 • STN EN 50604-1/A1: 2021-10: 2021-10 (36 4360) Akumulátorové lítiové batérie na používanie v ľahkých elektrických vozidlách (EV). Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.*)
 • STN EN 60598-2-13/A11: 2021-10: 2021-10 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné požiadavky. Svietidlá zapustené do zeme.*)
 • STN EN 60601-1-10/A2: 2021-10: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-10: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Požiadavky na vývoj regulátorov fyziologickej uzavretej slučky.*)
 • STN EN 60601-1-11/A1: 2021-10: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-11: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Požiadavky na zdravotnícke elektrické prístroje a zdravotnícke elektrické systémy používané pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí.*)
 • STN EN 60601-1-6/A2: 2021-10: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-6: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Použiteľnosť.*)
 • STN EN 60601-1-8/A2: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-8: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Všeobecné požiadavky, skúšky a pokyny pre poplachové systémy v zdravotníckych elektrických prístrojoch a zdravotníckych elektrických systémoch.*)
 • STN EN IEC 60601-2-1: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti elektrónových urýchľovačov v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV.*)
 • STN EN IEC 60601-2-19: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-19: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti novorodeneckých inkubátorov.*)
 • STN EN IEC 60601-2-21: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-21: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských sálavých ohrievačov.*)
 • STN EN IEC 60601-2-35: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-35: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prikrývok, podušiek a matracov určených na vyhrievanie na zdravotnícke používanie.*)
 • STN EN IEC 60601-2-50: 2021-10 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-50: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských fototerapeutických prístrojov.*)
 • STN EN IEC 62282-7-2: 2021-10 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 7-2: Skúšky. Skúšky na overenie funkčných vlastností jednotlivých článkov a komínov palivových článkov na tuhý oxid (SOFCs).*)
 • STN ISO/IEC 27007: 2021-10 (36 9796) Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Návod na auditovanie systémov riadenia informačnej bezpečnosti.
 • STN P CEN/TS 17631: 2021-10 (36 9730) Osobná identifikácia. Kontrola prístupu biometrickej skupiny.*)
 • TNI CLC/TR 50713: 2021-10 (36 7080) Rozumne predvídateľné podmienky použitia pri odkazoch na hodnotenie expozície EMF.*)
 • STN EN 54-1 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod.*)
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-10“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ