11/2021

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za november 2021.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN IEC 60757: 2021-11 (33 0175) Kódy na označovanie farieb.*)
 • STN EN IEC 61936-1: 2021-11 (33 3201) Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätie prevyšujúce 1 kV a jednosmerné napätie prevyšujúce 1,5 kV. Časť 1: Striedavé napätie.*)
 • STN EN IEC 61970-600-1: 2021-11 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 600-1: Špecifikácia pre spoločnú výmenu modelov siete (CGMES). Štruktúra a pravidlá.*)
 • STN EN IEC 61970-600-2: 2021-11 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 600-2: Špecifikácia pre spoločnú výmenu modelov siete (CGMES). Špecifikácia výmeny profilov.*)
 • STN EN IEC 62990-2: 2021-11 (33 2350) Ovzdušie na pracovisku. Časť 2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov toxických plynov a pár.*)
 • STN EN IEC 60455-3-8: 2021-11 (34 6509) Reaktívne zmesi na báze živice pre elektrickú izoláciu. Časť 3-8: Špecifikácie jednotlivých materiálov. Živicové zmesi pre príslušenstvo káblov.*)
 • STN EN IEC 60695-4: 2021-11 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 4: Terminológia súvisiaca s požiarnymi  skúškami elektrotechnických výrobkov.*)
 • STN EN IEC 60851-1: 2021-11 (34 7010) Vodiče na vinutia. Skúšobné metódy. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN IEC 62878-2-602: 2021-11 (34 6510) Technológia montáže zabudovaných súčiastok. Časť 2-602: Pokyny pre stohovací elektronický modul. Metóda hodnotenia medzimodulovej elektrickej konektivity.*)
 • STN EN IEC 63052: 2021-11 (34 1396) Prístroje chrániace pred prepätím sieťovej frekvencie určené pre domácnosť a na podobné použitie (POP).*)
 • STN P CLC/TS 50152-4: 2021-11 (34 1570) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Osobitné požiadavky na rozvádzače striedavého prúdu. Časť 4: Trakčné rozvádzače s krytom pre striedavý prúd.*)
 • STN EN 62563-1/A2: 2021-11 (36 4802) Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke zobrazovacie systémy. Časť 1: Metódy hodnotenia.*)
 • STN EN IEC 61724-1: 2021-11 (36 4620) Požiadavky na prevádzkové vlastnosti fotovoltaického systému. Časť 1: Monitorovanie.*)
 • STN EN IEC 62841-4-3: 2021-11 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-3: Osobitné požiadavky na ručne vedené kosačky trávy.*)
 • STN EN IEC 62841-4-3/A11: 2021-11 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-3: Osobitné požiadavky na ručne vedené kosačky trávy.*)
 • STN EN IEC 63002: 2021-11 (36 8035) Špecifikácie interoperability a metódy komunikácie pre vonkajšie napájania používané so zariadeniami výpočtovej a spotrebnej elektroniky.*)
 • STN EN IEC 63112: 2021-11 (36 4602) Fotovoltaické (PV) polia. Zariadenia na ochranu pred zemnými poruchami. Bezpečnosť a funkcie súvisiace s bezpečnosťou.*)
 • STN EN IEC 63296-1: 2021-11 (36 8305) Prenosné multimediálne zariadenia. Stanovenie výdrže batérie. Časť 1: Reprosústavy s napájaným reproduktorom.*)
 • STN P ISO/IEC TS 27008: 2021-11 (36 9797) Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návod na posudzovanie opatrení informačnej bezpečnosti.
 • TNI CLC/TR 50600-99-1: 2021-11 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo.*)
 • TNI CLC/TR 50600-99-2: 2021-11 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť.*)
 • STN ISO 23601: 2021-11 (92 0110) Bezpečnostné značenie. Únikové a evakuačné plány.*)
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-11“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.

Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ