03/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za marec 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN 33 2000-4-42/A11: 2022-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla.*)
 • STN 33 2000-4-444/O2: 2022-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením.
 • STN EN 50131-2-2: 2022-03 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Požiadavky na pasívne infračervené detektory.*)
 • STN EN 50131-2-3: 2022-03 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory.*)
 • STN EN 62820-1-1/A11: 2022-03 (33 4589) Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne.*)
 • STN EN IEC 60664-1: 2022-03 (33 0420) Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky.
 • STN EN IEC 60404-17: 2022-03 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 17: Metódy merania magnetostrikčných charakteristík oceľových pásov a plechov s orientovanými zrnami pre elektrotechniku pomocou jednoduchej skúšky plechu a optických senzorov.*)
 • STN EN IEC 60695-2-10: 2022-03 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-10: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Zariadenie a spoločný skúšobný postup.*)
 • STN EN IEC 60695-2-11: 2022-03 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-11: Skúšky žeravým/horúcim drôtom. Skúšky horľavosti finálnych výrobkov žeravým drôtom (GWEPT).*)
 • STN EN IEC 60695-5-1: 2022-03 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 5-1: Korózne poškodenie splodinami horenia. Všeobecný návod.*)
 • STN EN IEC 60695-7-2: 2022-03 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 7-2: Toxicita splodín horenia. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód.*)
 • STN EN IEC 62037-1: 2022-03 (34 7705) Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.*)
 • STN EN IEC 62037-2: 2022-03 (34 7705) Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 2: Meranie pasívnej intermodulácie v súboroch koaxiálnych káblov.*)
 • STN EN IEC 62037-3: 2022-03 (34 7705) Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 3: Meranie pasívnej intermodulácie v koaxiálnych konektoroch.*)
 • STN EN IEC 62037-5: 2022-03 (34 7705) Pasívne vysokofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia, meranie intermodulačnej úrovne. Časť 5: Meranie pasívnej intermodulácie vo filtroch.*)
 • STN EN 13757-1: 2022-03 (36 5711) Komunikačné systémy meradiel. Časť 1: Výmena údajov.*)
 • STN EN 50171: 2022-03 (36 0630) Centrálne bezpečnostné napájacie systémy.*)
 • STN EN 50632-1/A2: 2022-03 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu.
  Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 50632-2-11/A1: 2022-03 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu.
  Časť 2-11: Osobitné požiadavky na lupienkové a šabľové píly.*)
 • STN EN 50632-2-22/A1: 2022-03 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu.
  Časť 2-22: Osobitné požiadavky na rozbrusovačky a stenové drážkovačky.*)
 • STN EN 50632-2-3/A1: 2022-03 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu.
  Časť 2-3: Osobitné požiadavky na brúsky betónu a kotúčové šmirgľovačky.*)
 • STN EN 50632-2-4/A1: 2022-03 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu.
  Časť 2-4: Osobitné požiadavky na brúsky iné ako kotúčové.*)
 • STN EN 60335-2-54/A12: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-54: Osobitné požiadavky na spotrebiče na čistenie povrchov s využitím kvapalín alebo pary.*)
 • STN EN 60335-2-54/A2: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-54: Osobitné požiadavky na spotrebiče na čistenie povrchov s využitím kvapalín alebo pary.*)
 • STN EN IEC 60335-2-105: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty.*)
 • STN EN IEC 60335-2-105/A1: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty.*)
 • STN EN IEC 60335-2-105/A11: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-105: Osobitné požiadavky na multifunkčné sprchové kúty.*)
 • STN EN IEC 60335-2-29: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na nabíjačky batérií.*)
 • STN EN IEC 60335-2-29/A1: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-29: Osobitné požiadavky na nabíjačky batérií.*)
 • STN EN IEC 60335-2-41: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá.*)
 • STN EN IEC 60335-2-84/A11: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-84: Osobitné požiadavky na toaletné zariadenia.*)
 • STN EN IEC 60335-2-96/A11: 2022-03 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-96: Osobitné požiadavky na ohybné plošné ohrievacie prvky na vykurovanie miestností.*)
 • STN EN IEC 60601-2-41: 2022-03 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti operačných a vyšetrovacích svietidiel.*)
 • STN EN IEC 60891: 2022-03 (36 4601) Fotovoltické súčiastky. Postupy pri korekcii nameraných I-V charakteristík na teplotu a intenzitu ožiarenia.*)
 • STN EN IEC 62563-2: 2022-03 (36 4802) Zdravotnícke elektrické prístroje. Zdravotnícke zobrazovacie systémy. Časť 2: Skúšky akceptácie a stálosti lekárskych zobrazovacích displejov.*)
 • STN EN IEC 63013/A1: 2022-03 (36 0293) LED puzdrá. Dlhodobá predpoveď udržania svetelného a žiarivého toku.*)
 • STN P CLC/TS 50600-5-1: 2022-03 (36 7254) Informačné technológie. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 5-1: Model vyspelosti pre energetické manažérstvo a environmentálnu udržateľnosť.*)
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-03“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie