05/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za máj 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
  • STN EN IEC 61400-50-3: 2022-05 (33 3136) Veterné elektrárne. Časť 50-3: Použitie lidarov pripevnených na gondole na meranie vetra.*)
  • STN EN IEC 61970-456: 2022-05 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 456: Profily riešenia stavu elektrizačnej sústavy.*)
  • STN EN 13032-3: 2022-05 (36 0401) Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 3: Vyhodnotenie údajov pre núdzové osvetlenie pracovných miest.
  • STN EN 50318/A1: 2022-05 (36 2314) Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením.*)
  • STN EN IEC 60704-2-18: 2022-05 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-18: Osobitné požiadavky na elektrické ohrievače vody.*)
  • STN EN IEC 62093: 2022-05 (36 4620) Zariadenia na premenu energie fotovoltických systémov. Posúdenie návrhu a schválenie typu.*)
  • STN EN IEC 63246-2: 2022-05 (36 8002) Konfigurovateľné služby infotainmentu pre automobily (CCIS). Časť 2: Požiadavky.*)
  • STN EN IEC 63246-3: 2022-05 (36 8002) Konfigurovateľné služby infotainmentu pre automobily (CCIS). Časť 3: Štruktúra.*)
  • STN EN IEC 81001-5-1: 2022-05 (36 4896) Bezpečnosť, efektívnosť a zabezpečenie softvéru a IT systémov v zdravotníctve. Časť 5-1: Zabezpečenie. Činnosti v životnom cykle produktu.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ

Na stiahnutie