06/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za jún 2022.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50522: 2022-06 (33 3201) Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV.*)
 • STN EN IEC 60079-10-1: 2022-06 (33 2320)Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry.
 • STN EN IEC 61000-4-20 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-20: Metódy skúšania a merania. Skúšky vyžarovania a odolnosti vo vlnovodoch s priečnou elektromagnetickou vlnou (TEM).*)
 • STN EN IEC 61968-100: 2022-06 (33 4620) Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 100: Implementačné profily IEC pre integráciu aplikácií.*)
 • STN EN 60825-1/A11: 2022-06 (34 1701) Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky.
 • STN EN IEC 60799: 2022-06 (34 7502) Elektrické príslušenstvá. Prívodné šnúry a prepájacie šnúry.
 • STN EN 17124: 2022-06 (36 4511) Vodíkové palivo. Špecifikácia výrobku a zabezpečenie kvality pre vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka. Palivové články s protónovou výmennou membránou (PEM) pre cestné vozidlá.*)
 • STN EN 60335-2-27/AC: 2022-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením.
 • STN EN 60730-1/A2: 2022-06 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN 61094-2/A1: 2022-06 (36 8800) Elektroakustika. Meracie mikrofóny. Časť 2: Primárna metóda na tlakovú kalibráciu laboratórnych etalónových mikrofónov metódou reciprocity.*)
 • STN EN 62282-3-201/A1: 2022-06 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 3-201: Malé stacionárne výkonové sústavy palivových článkov. Prevádzkové skúšobné metódy.*)
 • STN EN IEC 60335-2-82: 2022-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-82: Osobitné požiadavky na obslužné a zábavné automaty.*)
 • STN EN ISO/IEC 27007: 2022-06 (36 9796) Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Návod na auditovanie systémov riadenia informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27007: 2020).
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie