01/2023

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za január 2023,
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50134-5: 2023-01 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci.
  Časť 5: Prepojenia a prenos správ.
 • STN EN IEC 61000-4-11/AC2: 2023-01 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
  Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia pre zariadenia so vstupným prúdom do 16 A na fázu.*)
 • STN EN IEC 61400-12: 2023-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12: Meranie výkonu veterných elektrární. .*)
 • STN EN IEC 61400-12-1: 2023-01 (33 3160 Veterné elektrárne. Časť 12-1: Meranie výkonu veterných elektrární.*)
 • STN EN IEC 61400-12-2: 2023-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-2: Stanovenie výkonových charakteristík veterných turbín pomocou anemometra na gondole.*)
 • STN EN IEC 61400-12-3: 2023-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-3: Energetický výkon. Kalibrácia na mieste merania.*)
 • STN EN IEC 61400-12-5: 2023-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-5: Energetický výkon. Hodnotenie prekážok a terénu.*)
 • STN EN IEC 61400-12-6: 2023-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 12-6: Prenosová funkcia gondoly veterných elektrární vyrábajúcich elektrickú energiu založená na meraní.*)
 • STN EN IEC 61400-50: 2023-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 50: Merania vetra. Prehľad.*)
 • STN EN IEC 61400-50-2: 2023-01 (33 3160) Veterné elektrárne. Časť 50-2: Meranie vetra. Aplikácia pozemnej technológie diaľkového snímania.*)
 • STN EN 50525-1/A1: 2023-01 (34 7410) Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (Uo/U) vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 61788-22-3: 2023-01 (34 5685) Supravodivosť. Časť 22-3: Supravodivý pásikový detektor fotónov. Frekvencia falošných detekcií.*)
 • STN EN 50173-20: 2023-01 (36 7253) Informačná technika. Generické káblové systémy.
  Časť 20: Alternatívne konfigurácie kabeláže.*)
 • STN EN 50367/A1: 2023-01 (36 2315) Dráhové aplikácie. Interakcia systémov. Kritériá na dosiahnutie technickej kompatibility medzi pantografickým zberačom a vrchným trolejovým vedením.*)
 • STN EN 50697: 2023-01 (36 7253) Informačná technika. Meranie medzikoncových liniek, modulárnych konektorov ukončených spojov a priameho pripojenia kabeláže.*)
 • STN EN 60436/A12: 2023-01 (36 1060) Elektrické umývačky riadu pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 61184/A1: 2023-01 (36 0382) Bajonetové objímky.*)
 • STN EN IEC 60598-2-18: 2023-01 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-18: Osobitné požiadavky. Svietidlá pre bazény a na podobné použitie.*)
 • STN EN IEC 62109-3: 2023-01 (36 4641) Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických energetických systémoch. Časť 3: Osobitné požiadavky na elektronické zariadenia v kombinácii s fotovoltickými prvkami.*)
 • STN EN IEC 62680-1-2: 2023-01 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB.*)
 • STN EN IEC 62680-1-3: 2023-01 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu C®.*)
 • STN EN IEC 62764-1: 2023-01 (36 7930) Postupy merania úrovní magnetických polí generovaných elektronickými a elektrickými zariadeniami v automobilovom prostredí s ohľadom na expozíciu osôb. Časť 1: Nízkofrekvenčné magnetické polia.*)
 • STN EN IEC 62841-4-7: 2023-01 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-7: Osobitné požiadavky na ručne vedené vertikutátory a prevzdušňovače trávnikov.*)
 • STN EN IEC 62841-4-7/A11: 2023-01 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové  zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-7: Osobitné požiadavky na ručne vedené vertikutátory a prevzdušňovače trávnikov.*)
 • STN EN IEC 63286: 2023-01 (36 0588) Ohybné panely s organickými diódami emitujúcimi svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-01“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:      Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie