52. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava

SEZ-KES Vás pozýva na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska
ktorá sa uskutoční v dňoch 15. a 16. júna 2022, v Bratislave.
 
Spoluorganizátor Generálny partner
SKSI SALTEK


Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce
Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...


Program 52. konferencie:

Streda 15. júna 2022

8:00 – 8:45       Prezencia účastníkov
8:45 – 9:00       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
9:00 – 9:50       Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Izolované bleskozvody
9:50 –10:10      Prestávka
10:10 – 11:00    Ing. Pavel ŠIMON, CSc, Žilinská univerzita, FEIT - Inštitút Aurela Stodolu
Fotovoltika na streche alebona zemi? - Podstatnejšie je to urobiť správne
11:00 – 11:15   Prestávka
11:15 – 12:05    Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
SPD v napájecích sítích nn a revize
12:05 – 13:00   Prestávka - obed
13:00 – 13:50   Ing. Michal SAHUĽ, Forrest s. r. o., Trenčín, člen Prezídia SEZ-KES
Čo predstavuje príchod nových STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022
13:50– 14:00    Prestávka
14:00 – 14:50   mjr. Ing. Martin CIBRÍN, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR, MV SR Bratislava
Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike
14:50 – 15:00   Prestávka
15:00 – 15:40   PhDr. Alena AMBRÓZOVÁ, ALMA consulting s. r. o., Bratislava
Pracovný stres a prevencia jeho negatívnych dôsledkov.
15:40 – 15:45   Ukončenie 1. dňa konferencie
16:00 – 18:30 Valné zhromaždenie SEZ-KES
19:00 – 22:00 Diskusný večer
 

Štvrtok 16. júna 2022

7:30 – 8:00       Prezencia účastníkov
8:00 – 8:50       Ing. Michal BAHERNÍK, M.B.E., s. r. o. Prešov
BIM - skúsenosti a znalosti elektroprojektanta
8:50 – 9:00       Prestávka
9:00– 9:50        Ing. František ŠTĚPÁN, Eaton Elektrotechnika, s. r. o., Praha, ČR
Prístroje a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti elektrických zariadení pri údržbe
9:50 – 10:10     Prestávka
10:10– 11:00      doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Stručný prehľad o vybraných elektrotechnických normách vydaných v období 2019-2022
11:00 – 11:10   Prestávka
11:10 – 12:00    doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Energetická účinnosť elektrických inštalácií nn a elektrické inštalácie s kombinovanou výrobou / spotebou elektrickej energie
12:00 – 13:00   Prestávka – obed
13:00 – 13:50   Ing. Ján JELEŇ, TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Banská Bystrica
Elektrické zariadenia a elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, základné vedomosti
13:50 – 14:00   Prestávka
14:00 – 14:50   Tibor HANKO, viceprezident SEZ-KES, HARP, s. r. o., Uhrovec
Revízie VTZ-E - praktické skúsenosti
14:50 – 15:00   Prestávka
15:00 – 16:00   Hodina otázok a odpovedí
16:00– 16:30    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

• Nácvik poskytnutia prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom (Slovenský červený kríž) 
• Vystavenie elektrického monopostu (STUBA Green Team) 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2022): 90,00 € 
• učitelia a študenti odborných škôl, členovia SKSI: 90,00 €
• ostatní účastníci: 120,00 €
• dôchodcovia nad 70 rokov (zaplatené členské za r. 2022): 45,00 €

• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

COVID OPATRENIA:
52. konferencia elektrotechnikov Slovenska sa uskutoční v súlade s platnými nariadeniami ÚVZ SR pre hromadné podujatia.
O zmenách a aktuálne platných nariadeniach budeme účastníkov konferencie včas informovať.
Odporúčame sledovať https://automat.gov.sk/.

Zakúpiť účasť na konferenciu

Hlavný partner:

OBO Bettermann

Partneri konferencie:

 

ELKOND
FENIX GRAITEC
KIWA
micronix
 


Mediálny partneri:

                          ​ 

UBYTOVANIE:
Hotel DružbaUbytovanie si zabezpečí prihlásený účastník individuálne priamo na recepcii Hotela Družba, v ktorom má SEZ-KES zarezervované miesta pre potreby konferencie.
Je možné si vybrať 1 posteľovú, alebo 2 posteľovú izbu.
Pri objednávaní ubytovania je potrebné uviesť, že sa zúčastňujete konferencie SEZ-KES.

UPOZORNENIE: Zo strany poskytovateľa ubytovania sú avizované obmedzenia z dôvodu rekonštrukcie kotolne (možná odstávka teplej vody, zvýšená hlučnosť, prašnosť a pod.).

kontakt:
Hotel DRUŽBA
Botanická 25
842 14 Bratislava

Tel.: +421 2 65 420 065 
Tel.: +421 2 60 299 111
E-mail:  recepcia@druzba.uniba.sk


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI.

Na stiahnutie