!!! ZRUŠENÉ !!! - 52. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Poprad

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!

SEZ-KES Vás pozýva na 52. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. a 5. novembra 2020,
v Poprade v zasadačke Mestského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3.

 Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce
Spoluorganizátor Generálny partner
SKSI SALTEK

Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Program 52. konferencie:

Streda 4. novembra 2020

9:00 – 10:00       Prezencia účastníkov
10:00 – 10:15       Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
Otvorenie konferencie
10:15 – 10:25       Ing. Gabriel KRESCANKO, AMP-EL, Tulčík
Prírodné laboratórium - overenie funkčnosti aktívneho zachytávača
10:25 – 11:05       
Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
Izolované bleskozvody
11:05 –11:25      Prestávka
11:25 – 12:15    Ing. Zdeněk KINŠT, GENERI, s. r. o., Šumperk, ČR
Ochrana před výbuchem, aneb jak bezpečně provozovat zařízení
12:15 – 13:30   Prestávka - obed
13:30 – 14:20   Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
SPD v napájecích sítích nn a revize
14:20 –14:40      Prestávka
14:40 – 15:30   mjr. Ing. Michal JUHÁS, Ing. Miroslav ONDREJKA, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR, Košice
Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike
15:30 – 15:40   Ukončenie 1. dňa konferencie

16:00 – 18:00   Valné zhromaždenie SEZ-KES
19:00 – 22:00   Diskusný večer v kaviarni hotela Satel


Štvrtok 5. novembra 2020

7:30 – 8:00       Prezencia účastníkov
8:00 – 8:50       Ing. Michal BAHERNÍK, M.B.E., s. r. o. Prešov
BIM - skúsenosti a znalosti elektroprojektanta
8:50 – 9:00       Prestávka
9:00– 9:50        Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce, Košice
Vyhradené technické zariadenia elektrické z pohľadu aplikačnej praxe
9:50 – 10:10     Prestávka
10:10– 11:00      Ing. František ŠTĚPÁN, Eaton Elektrotechnika, s. r. o., Praha, ČR
Prístroje a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti elektrických zariadení pri údržbe
11:00 – 11:10   Prestávka
11:10 – 12:00   Tibor HANKO, HARP, s. r. o., Uhrovec
Revízie VTZ-E - praktické skúsenosti
12:00 – 13:00   Prestávka – obed
13:00 – 13:50   doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
Nové normy s dôrazom na STN 33 2000-8-2:2019 Inštalácie s kombinovanou výrobou/ spotrebou elektrickej energie
13:50 – 14:00   Prestávka
14:00 – 14:40   Ing. František GILIAN, Fire Electric Institute, s. r. o. Banská Bystrica
Dopady elektromobility na požiarnu bezpečnosť stavieb
14:40– 14:50    Prestávka
14:50 – 15:50   Hodina otázok a odpovedí
15:50– 16:10    Tombola a ukončenie konferencie

Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2020): 70,00 € 
• Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 70,00 €
• Ostatní účastníci: 90,00 €
• Člen SEZ – KES nad 70 rokov (zaplatené členské za r. 2020): 35,00 € 

• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
• V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 22. 10. 2020  v našom eshope.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky sekretariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na konferenciu

Hlavný partner:

OBO Bettermann

Partneri konferencie:

 

DTW, s. r. o.
Elektris ELKOND
GRAITEC
HENSEL Kontakt Simon
LEDVANCE OEZ
STRADER  


Mediálni partneri:

                          ​ 

UBYTOVANIE:
Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje z kapacity rezervovanej pre SEZ-KES v hoteli SATEL e-mailom na sales@hotelsatel.com s uvedením
účastník 52. konferencie elektrotechnikov Slovenska a s fakturačnými údajmi spoločnosti, na ktorú bude vystavený účet za ubytovanie.

Dôležité informácie:
Žiadame o dodržiavanie aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov, atď.
- podrobnosti na www.uvzsr.sk).

kontakt:
Hotel SATEL
Mnoheľova 825
058 01 Poprad​

Tel.:  +421 918 898 720
E-mail: sales@hotelsatel.com


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI.
Tieto údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu aby sme mohli plniť úlohy vyplývajúce z poslania SEZ-KES a prijatých stanov.

 

 

Na stiahnutie