54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava

 
POZOR - zmena miesta konania!

SEZ-KES Vás pozýva na 54. konferenciu elektrotechnikov Slovenska
ktorá sa uskutoční v dňoch 29. a 30. marca 2023,
v Bratislave v Kongresovom centre Hotela Družba, Botanická 25.
 
Spoluorganizátor
 
Generálny partner
SKSI
 
OBO


Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce
Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Program konferencie:
Streda 29. 3. 2023
8,00 – 8,40        Prezencia účastníkov
8,40 – 9,05        Ing. Vladimír Vránsky
Otvorenie konferencie
9,05 – 9,10        Ing. Stanislav Krajňák, PhD., Národný inšpektorát práce Košice
príhovor
9,10 – 10,00      Ing. Jozef Daňo, OBO BETTERMANN s.r.o. Pezinok
Podmienky montáže bleskozvodov v nízkoenergetických stavbách
10,00 – 10,15    Prestávka
10,15 – 11,05    Marcel Čatloš, HASMA, s.r.o. Krompachy
Distribučné rozvádzače nn z pohľadu súboru noriem STN EN IEC 61439
11,05 – 11,20    Prestávka
11,20 – 12,10    Ing. František Stejskal, emeritný expert pre katódovú ochranu
Bludné a galvanické prúdy, ich účinky na elektrotechnické zariadenia, ochrana
12,10 – 13,30    Prestávka – obed
13,30 – 14,20    prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., FEI STU Bratislava, člen Prezídia SEZ-KES, Ing. Michal Sahuľ, MBA, Forrest s.r.o. Trenčín, člen Prezídia SEZ-KES
Nové normy a legislatíva v elektrotechnike
14,20 – 14,40    Prestávka
14,40 – 15,30    doc. Ing. Peter Janiga, PhD., FEI STU Bratislava, Ing. Peter Koval, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
Inteligentné elektromery a ich aplikačný potenciál
15,30 – 15,45    Záver  prvého dňa konferencie
16,00 – 18,00    Valné zhromaždenie SEZ-KES

18,30 – 22,00    Diskusný večer, Kongresové centrum Hotela DRUŽBA
 
Štvrtok 30. 3. 2023
7,30 – 8,00         Prezencia účastníkov
8,00 – 8,50         Ing. arch. Milan Nemec, Ing. Peter Hamerník, PhD., ŠTOR CAD Graitec s.r.o. Bratislava
BIM pre elektro - od kreslenia po návrh systémov elektrických zariadení
8,50 – 9,05         Prestávka
9,05 – 9,55         prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., FEI STU Bratislava, člen Prezídia SEZ-KES
Návrh, realizácia a kolaudácia osvetľovacích sústav – praktické problémy a skúsenosti
9,55 – 10,10      Prestávka
10,10 – 11,00    Martin Rovenský, Penta Real Estate, s.r.o. Bratislava
Elektromobilita – teória vs prax
11,00 – 11,15    Prestávka
11,15 – 12,05    Tibor Hanko, HARP, s.r.o. Uhrovec, člen Prezídia SEZ-KES
Elektroinštalácie bez projektov a revízií
12,05 – 13,20    Prestávka – obed
13,20 – 14,10    mjr. Ing. Martin Cibrín, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR
Následky neodborne vykonanej práce 3
14,10 – 14,20    Prestávka
14,20 – 15,20    Hodina otázok a odpovedí
15,20 – 15,45    Ukončenie konferencie / tombola
V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na konferenciu
 
Hlavní partneri:
HasmaViessmann
Partneri konferencie:
 
2N TELEKOMUNIKACE, a. s.
ELKOND
FENIX
KIWA
micronix
SEPS

Mediálny partner:
                          ​ 
UBYTOVANIE:
Hotel DružbaUbytovanie si zabezpečí prihlásený účastník individuálne priamo na recepcii Hotela Družba, v ktorom má SEZ-KES zarezervované miesta pre potreby konferencie.
Je možné si vybrať 1 posteľovú, alebo 2 posteľovú izbu.
Pri objednávaní ubytovania je potrebné uviesť, že sa zúčastňujete konferencie SEZ-KES.


kontakt:
Hotel DRUŽBA
Botanická 25
842 14 Bratislava
Tel.: +421 2 65 420 065 
Tel.: +421 2 60 299 111
E-mail:  recepcia@druzba.uniba.sk


Ochrana osobných údajov:
Dovoľujeme si Vás informovať, že na tomto podujatí budú zhotovované prezentačné fotografie na účely informovania o našej činnosti a zdokumentovania priebehu podujatia. Podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na sekretariat@sez-kes.sk.
Z konferencie nie je možné vyhotovovať audio ani video záznamy.
Prihlásením sa na konferenciu súhlasíte s týmito podmienkami.

Na stiahnutie