55. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Poprad

SEZ-KES Vás pozýva na 55. konferenciu elektrotechnikov Slovenska
ktorá sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2023, v AquaCity Poprad.
 
Spoluorganizátor Generálny partner
SKSI Hasma


Konferencia sa koná pod záštitou
Národného inšpektorátu práce
NIP
Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– projektantov a revíznych technikov elektro
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku)
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ, ...

Program konferencie:

Streda 8. 11. 2023
8,00 – 8,40         Prezencia účastníkov
8,40 – 8,50         Otvorenie konferencie
Ing. Vladimír VRÁNSKY
8,50 – 9,00         príhovor
Mgr. Katarína TIMKOVÁ, Národný inšpektorát práce Košice
9,00 – 9,50         Ing. Jozef DAŇO, OBO BETTERMANN s.r.o. Pezinok, člen Prezídia SEZ-KES
Ing. Michal SAHUĽ, MBA, Forrest s.r.o. Trenčín, člen Prezídia SEZ-KES
Systémy elektrických uzemnení a vplyv uzemnenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom
9,50 – 10,10      Prestávka
10,10 – 11,00    Ing. Gabriel KRESCANKO, AMPEL, s.r.o. Uzovské Pekľany
Riadenie potenciálového spádu uzemňovacích sústav trafostaníc vn / nn
11,00 – 11,20    Prestávka
11,20 – 12,10    prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., FEI STU Bratislava, člen Prezídia SEZ-KES,
Ing. Michal Sahuľ, MBA, Forrest s.r.o. Trenčín, člen Prezídia SEZ-KES

Nové normy a legislatíva v elektrotechnike
12,10 – 13,20    Prestávka – obed
13,20 – 13,55    Marcel Čatloš, HASMA, s.r.o. Krompachy
Druhy nn rozvádzačov v distribučných sieťach a elektrických prípojkách vo väzbe na obnoviteľné zdroje energie
13,55 – 14,10    Prestávka
14,10 – 15,00    Ing. Michal Sahuľ, MBA, Forrest s.r.o. Trenčín, člen Prezídia SEZ-KES
Navrhovaná STN 33 1610 a jej používanie pri revíziách elektrických spotrebičov a ručného náradia v súvislosti s novými európskymi normami
15,00 – 15,10    Prestávka
15,10 – 16,00    Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko
Nové STN EN 50699 a STN EN 50678 na overovanie  bezpečnosti elektrických spotrebičov a aplikácia ich požiadaviek v praxi
16,00 – 16,10    Prestávka
16,10 – 16,45    Ing. Ján SIHELNIK, Alto Real Estate j. s. a. Bratislava
Skúsenosti súdneho znalca: chyby v elektroinštaláciách a ich vplyv na hodnotu objektu
16,45 – 16,55    Záver prvého dňa konferencie
 
19,30 – 22,00    DISKUSNÝ VEČER, priestory reštaurácie a Café baru na 1. poschodí AquaCity Poprad
 
Štvrtok 9. 11. 2023
7,30 – 8,00         Prezencia účastníkov
8,00 – 8,35         Ing. Bohumil TONKOVIČ, Media Tech Central Europe, a.s. Bratislava
Audiovizuálne technológie v budovách
8,35 – 8,45         Prestávka
8,45 – 9,35         Ing. Daniel HRČKA, Viessmann, s.r.o. Bratislava
Fotovoltické elektrárne V SPOLUPRÁCI S Nabíjacími stanicAMI
9,35 – 9,45         Prestávka
9,45 – 10,35      Ing. Leoš KABÁT, Schneider Electric CZ, s.r.o. Praha
Praktické aplikácie inteligentného riadenia a regulácie nabíjacích staníc
10,35 – 10,45    Prestávka
10,45 – 11,35    Tibor Hanko, HARP, s.r.o. Uhrovec, člen Prezídia SEZ-KES
Protipožiarna bezpečnosť fotovoltických inštalácií
11,35 – 11,40    Prestávka
11,40 – 12,15    Ing. Gabriela VAŇOVÁ, PPA INŽINIERING, s.r.o. – člen skupiny PPA CONTROLL
Technologické vybavenie v cestných tuneloch
12,15 – 13,15    Prestávka – obed
13,15 – 14,05    mjr. Ing. Martin CIBRÍN, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR
Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike 4
14,05 – 14,15    Prestávka
14,15 – 15,15    Hodina otázok a odpovedí
Príspevok zástupcu Inšpektorátu práce Banská Bystrica
Povinnosti revíznych technikov v súvislosti s právnymi predpismi
15,15 – 15,35    Ukončenie konferencie / tombola


V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na konferenciu

 
Hlavní partneri:
OBOTraconViessmann
Partneri konferencie:
 
A2B
ABB
Applipower
Bučo DTW EATON
Elektris
EPM Elektrobečov
Finder CZ
Graitec
Hakel
Kontakt SIMON
KOPOS Legrand Megger
micronix Saltek Schneider Electric
Strader
ZIN
 

Mediálny partner:
                          ​ 
UBYTOVANIE:
Ubytovanie v hoteli Mountain View**** Poprad za zvýhodnenú cenu si môžete rezervovať online z kapacity vyhradenej pre SEZ-KES na stránke hotela https://aquacityhotel.sk/ 
najneskôr do 16. 10. 2023.
Pri rezervácii je nutné uviesť promo kód „SEZKES2023". 
V prípade Vášho záujmu o predĺženie pobytu bude táto zvýhodnená cena za ubytovanie platná až do nedele 12. 11. 2023. Bonusom pre ubytovaných hostí je časovo neobmedzený bezplatný vstup do hotelového wellness centra počas prevádzkových hodín.

kontakt:
Mountain View****
AquaCity Poprad
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Tel.: +421 527 851 222
Tel.: +421 910 802 309
E-mail:  recepcia@aquacity.sk

Ochrana osobných údajov:
Dovoľujeme si Vás informovať, že na tomto podujatí budú zhotovované prezentačné fotografie na účely informovania o našej činnosti a zdokumentovania priebehu podujatia. Podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov z konferencie na web stránke SEZ-KES a SKSI. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na sekretariat@sez-kes.sk.
Z konferencie nie je možné vyhotovovať audio ani video záznamy.
Prihlásením sa na konferenciu súhlasíte s týmito podmienkami.