Exportné fórum 2022

Exportné fórum je profilové a najväčšie podujatie ekonomickej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úspešnou platformou na priamu komunikáciu exportujúcich podnikateľských subjektov s rozhodujúcimi predstaviteľmi štátu. Ambíciou projektu je podporiť internacionalizáciu slovenských firiem, diskutovať o možnostiach a nastavení proexportnej politiky Slovenskej republiky, ako aj umožniť exportérom stretnúť sa na G2B rokovaniach s ekonomickými diplomatmi.

Podrobnosti: https://podujatia.mzv.sk/podujatie/popis/1