Online konferencia SKSI: Riadenie osvetlenia, technologické možnosti - 6. 5. 2021

Vážení členovia SEZ-KES,

pozývame Vás na Odborný seminár - RIADENIE OSVETLENIA TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTIktorú organizuje SKSI a uskutoční sa dňa 6. 5. 2021 (štvrtok) v čase od 9.00 h - 13.00 h.

Účastnícky poplatok pre členov SEZ-KES, ktorí majú uhradené členské SEZ-KES za rok 2021 je 15,-€.

Záväznú objednávku realizujte čo najskôr - Zakúpiť účasť na konferenciu

Bližšie informácie nájdete tu Bližšie informácie k ONLINE konferencii

 

Na stiahnutie