ONLINE seminár pre elektrotechnikov - URČOVANIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV - 27. 11. 2020

 


v spolupráci so

SKSI    

organizuje

online seminár pre elektrotechnikov

URČOVANIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

27. 11. 2020 
v čase od 8.00 h - 12.00 h

Lektor: Ing. Jozef Jančovič

Seminár je zameraný na oboznámenie sa s normou určovanie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 v zmysle najnovších legislatívnych požiadaviek a STN.

Školenie je určené pre všetkých elektrotechnikov.


Program seminára:

8:00 – 12:00       Ing. Jozef JANČOVIČ

Určovanie vonkajších vplyvov.

  • Právne predpisy a súvislosti s STN pri určovaní vonkajších vplyvov
  • Požiadavky STN 33 2000-5-51 pri určovaní vonkajších vplyvov
  • Určovanie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
  • Praktické príklady
  • Určovanie vonkajších vplyvov v špecifických prípadoch STN 33 2000-7-701, STN 33 2000-7-702, STN EN 60079-10-1
  • Diskusia – hodina otázok a odpovedí

Lektor si bude určovať prestávky podľa vlastného uváženia.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2020):  25,- € 
• Učitelia a žiaci odborných škôl, členovia SKSI:  25,- €
• Ostatní účastníci:  45,- €

• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 25. 11. 2020 do 10:00h  v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 


Zakúpiť účasť na seminári 


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.