Seminár: Stavby a Elektromobilita - 9. 6. 2021

v spolupráci so     

organizuje 
online seminár
pre elektrotechnikov

Stavby a elektromobilita

9. júna 2021 od 8.30 h - 12.30 h

LEKTORI: 
Ing. František GILIAN
Ing. Alexander KLAČMAN
Ing. Vladimír KUKUČKA


Školenie, ktoré je určené pre všetkých elektrotechnikov, prináša najnovšie informácie o elektromobilite a parkovaní a nabíjaní elektromobilov v budovách.

Náplňou školenia, okrem podrobných informácií o novej ATN® vydanej Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) ATN® 010 Bezpečnostné aspekty elektromobility. Garáže v bytových a nebytových budovách s parkovacími miestami s infraštruktúrou pre elektromobily, na ktorej tvorbe sa podieľali aj naši členovia, sú aj mnohé doplňujúce a vysvetľujúce informácie z oblasti nabíjania elektromobilov z pohľadu elektrotechnikov.

Cieľom školenia je prispieť k lepšiemu vnímaniu a porozumeniu problematiky elektromobility a správnemu aplikovaniu ustanovení noriem z oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, ale aj požiarnej bezpečnosti týkajúcej sa elektromobilov v stavbách a vnútorných garážach.

PROGRAM SEMINÁRA:


1. blok - Bezpečnostné aspekty elektromobility v budovách s parkovacími miestami s infraštruktúrou pre elektromobily

Ing. František Gilian – generálny sekretár Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR

Ing. Alexander Klačman – servisný technik pre nabíjacie stanice v spoločnosti ABB s.r.o.

90 min. + 20 min. diskusia

2. blok - Infraštruktúra pre nabíjanie elektrických vozidiel – postupy pre elektrotechnikov

Ing. Vladimír Kukučka – člen prezídia SEZ-KES

90 min. + 20 min. diskusia

Zakúpiť účasť na seminári 

• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 6. 6. 2021.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.