Security Bratislava 2019


V dňoch 13. - 15. marca 2019 sa v Bratislavskom kongresovom centre ISTROPOLIS - Trnavské mýto 1, uskutoční
Security Bratislava - 21. Medzinárodný veľtrh zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti, požiarnej ochrany a záchranných systémov, spojený s 14. Medzinárodným sympóziom Akadémie policajného zboru v Bratislave. Veľtrh sa koná v dvojročnom cykle.

Organizátor:
Expo Design

Odborný garant veľtrhu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Horská záchranná služba
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a infomatizáciu

Sprievodné podujatia:

13. 3. 2019, 13:00 - Kongres IT Security

14. 3. 2019, 10:00 - 14. sympózium Akadémie policajného zboru
Nosnou témou bude Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR - Legislatíva a jej aplikácia v praxi 
Účastníci sa budú môcť priamo  zapájať do diskusie o aktuálnych problémoch, ktoré zákon prináša z pohľadu elektroprojektantov EPS, EZS. Jednotlivé prednášky budú dopĺňané diskusiami "ad hoc".

15. 3. 2019, 10:00 - Seminár Požiarna bezpečnosť
Seminár je organizovaný v súčinnosti s Prezídiom HaZZ, určený príslušníkom HaZZ, projektantom EPS a odbornej verejnosti. Pre elektroprojektantov EPS budú pripravené prezentácie jednotlivých systémov EPS priamo výrobcami.

Vstup na Security Bratislava vrátane sprievodných podujatí je voľný.

Čestná vstupenka slúži ako VIP vstup (prednostná účasť na seminároch) na všetky 3 dni.

Ďalšie informácie a podrobný program nájdete na oficiálnom webe Security Bratislava.
 

Na stiahnutie