Seminár Fotovoltická elektroinštalácia - Banská Bystrica, 2. 12. 2022v spolupráci so
SKSI

organizuje monotematický seminár pre elektrotechnikov: 


Fotovoltická elektroinštalácia
v súčasnej praxi
2. decembra 2022, Banská Bystrica, Hotel Dixon****, Švermova 32.

Lektori: Tibor HANKO, Ing. Michal SAHUĽ, Ing. Daniel URBANOVIČ, Ing. Ján KARABA, odborníci s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Seminár sa obsahovo zameriava na základný prehľad informácií potrebných na návrh, montáž a revízie fotovoltických inštalácií.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka so základnými požiadavkami najnovších noriem a legislatívy týkajúcich sa fotovltických inštalácií tzv malých zdrojov určených pre domácnosti, ale aj fotovoltických elektrární využiteľných v priemysle. 

Absolvent získa Certifikát -  potvrdenie o účasti na seminári.

Program seminára:

8:00 – 8:30       Prezencia účastníkov

8:30 – 16:00    

1) Úvod do fotovoltiky (čo, prečo, koľko, čím, ako...) 

Ako využiť získanú elektrickú energie zo Slnka. S čím môžeme rátať, a čo je nereálne. 

2) Legislatíva a pripájanie rôznych zdrojov  

Prehľad legislatívnych predpisov a noriem týkajúcich sa fotovoltiky.

Špecifiká pripájania zdrojov s rôznym inštalovaným výkonom.

3) Projektovanie FVE

Na čo nezabudnúť pri projektovaní fotovoltiky. Riziká zariadení s jednosmerným prúdom a inštalácie panelov - ako im predchádzať správnym návrhom. 

Ochrana fotovoltických zariadení pred bleskom. 

4) OPaOS fotovoltických zariadení

Revízie a merania na fotovoltike. 


15.30 – 16.00   Ukončenie seminára, odovzdanie certifikátov.

Seminár bude rozdelený do 4 hlavných blokov s prestávkami na občerstvenie, obed, diskusiu a návštevu vystavovateľov.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2022):  95,- € 
• Učitelia a žiaci odborných škôl, členovia SKSI, SAPI:  95,- €
• Ostatní účastníci:  130,- €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie seminára, občerstvenie a obed.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 

Zakúpiť účasť na seminári 

Miesto konania seminára:
Hotel Dixon****
Švermova 32
974 04 Banská Bystrica


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.