Seminár Fotovoltická elektroinštalácia - Košice, 20. 9. 2023organizuje monotematický seminár pre elektrotechnikov: Fotovoltická elektroinštalácia
v súčasnej praxi


               zdroj: https://www.ecolife.zone
20. septembra 2023, Košice, Congress Hotel CENTRUM***

Lektori: Tibor HANKO, Ing. Michal SAHUĽ, Ing. Daniel URBANOVIČ, odborníci s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Seminár sa obsahovo zameriava na základný prehľad informácií potrebných na návrh, montáž a revízie fotovoltických inštalácií.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka so základnými požiadavkami najnovších noriem a legislatívy týkajúcich sa fotovltických inštalácií tzv malých zdrojov určených pre domácnosti, ale aj fotovoltických elektrární využiteľných v priemysle. Venovať sa budeme aj projektovaniu s praktickými ukážkami návrhu a výpočtu fotovoltického zdroja. Na seminári sa dozviete aj informácie ako postupovať pri overovaní bezpečnosti fotovoltického zariadenia - postup vykonávania odbornej prehliadky a odbornej skúšky.

Absolvent získa Certifikát -  potvrdenie o účasti na seminári.

Program seminára:

8:00 – 8:30       Prezencia účastníkov

8:30 – 16:00    

1) Úvod do fotovoltiky (čo, prečo, koľko, čím, ako...) 

Ako využiť získanú elektrickú energie zo Slnka. S čím môžeme rátať, a čo je nereálne. 

2) Legislatíva a normy pre fotovoltické zariadenia  

Prehľad legislatívnych predpisov a noriem týkajúcich sa fotovoltiky.

Špecifiká pripájania zdrojov s rôznym inštalovaným výkonom.

3) Základné princípy návrhu fotovoltického zdroja  

Určenie potrebného výkonu, typový návrh fotovoltického zdroja, analýza spotreby, elektromobilita, ukážky z praxe.

4) Ochrana pred bleskom a prepätím

Ochrana pred bleskom vo vzťahu k fotovoltickej inštalácii, základné princípy, návrh riešenia, ukážky z praxe.

5) Projektovanie FVE

Na čo nezabudnúť pri projektovaní fotovoltiky. Riziká zariadení s jednosmerným prúdom a inštalácie panelov a ako im predchádzať správnym návrhom. Súčinnosť návrhu fotovoltického zdroja s inými profesiami (stavebný proces, protipožiarna bezpečnosť, statika...) Príklad návrhu hybridného fotovoltického zdroja a zostavenie a obsah dokumentácie.

6) OPaOS fotovoltických zariadení

Revízie a merania na fotovoltike. Postup OPaOS.


16.00 – 16.30   Ukončenie seminára, odovzdanie certifikátov.

Seminár bude rozdelený do 6 hlavných blokov s prestávkami na občerstvenie, obed, diskusiu a návštevu vystavovateľov.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA 

• Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2023):  105,- € 
• Učitelia a žiaci odborných škôl, členovia SKSI:  105,- €
• Ostatní účastníci:  145,- €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie seminára, občerstvenie a obed, prednášané materiály.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 


Zakúpiť účasť na seminári 


Miesto konania seminára:
Congress Hotel CENTRUM***
Južná trieda 2A,
043 23 Košice

 

 


Ochrana osobných údajov:
Podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.