Seminár Fotovoltická elektroinštalácia - Levice, 16. 3. 2023v spolupráci so
SKSI

organizuje monotematický seminár pre elektrotechnikov: 


Fotovoltická elektroinštalácia
v súčasnej praxi
16. marca 2023, Levice (miesto konania bude upresnené)

Lektori: Tibor HANKO, Ing. Michal SAHUĽ, Ing. Daniel URBANOVIČ, Ing. Ján KARABA, odborníci s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Seminár sa obsahovo zameriava na základný prehľad informácií potrebných na návrh, montáž a revízie fotovoltických inštalácií.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníka so základnými požiadavkami najnovších noriem a legislatívy týkajúcich sa fotovltických inštalácií tzv malých zdrojov určených pre domácnosti, ale aj fotovoltických elektrární využiteľných v priemysle. 

Absolvent získa Certifikát -  potvrdenie o účasti na seminári.

Program seminára:

8:00 – 8:30       Prezencia účastníkov

8:30 – 16:00    

1) Úvod do fotovoltiky (čo, prečo, koľko, čím, ako...) 

Ako využiť získanú elektrickú energie zo Slnka. S čím môžeme rátať, a čo je nereálne. 

2) Legislatíva a pripájanie rôznych zdrojov  

Prehľad legislatívnych predpisov a noriem týkajúcich sa fotovoltiky.

Špecifiká pripájania zdrojov s rôznym inštalovaným výkonom.

3) Projektovanie FVE

Na čo nezabudnúť pri projektovaní fotovoltiky. Riziká zariadení s jednosmerným prúdom a inštalácie panelov - ako im predchádzať správnym návrhom. 

Ochrana fotovoltických zariadení pred bleskom. 

4) OPaOS fotovoltických zariadení

Revízie a merania na fotovoltike. 


15.30 – 16.00   Ukončenie seminára, odovzdanie certifikátov.

Seminár bude rozdelený do 4 hlavných blokov s prestávkami na občerstvenie, obed, diskusiu a návštevu vystavovateľov.


Prihlásiť sa môžete v našom eshope

V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944 
Ochrana osobných údajov:
Podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na seminár dávate súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Požadované údaje zhromažďujeme na základe nášho oprávneného záujmu.