Seminár pre revíznych technikov - Prešov

SEZ-KES nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky a organizuje opäť seminár pre revíznych technikov.

Miesto konania: Prešov, Spojená škola, Ľ Podjavorinskej 22.

Dozviete sa novinky v súvislosti s aplikáciou novo vydanej normy STN 33 2000-6, zopakujete si metódy a postupy merania pri elektrorevíziách, dozviete sa legislatíve novinky a sami si budete môcť vyskúšať meranie s novými prístrojmi.

Lektori sú Ing. Michal Sahúľ a Tibor Hanko, obaja revízni technici s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.