RP Nitra: stretnutie - september 2022

Členská schôdza regionálnej pobočky SEZ-KES Nitra.
Regionálna pobočka SEZ-KES Nitra, v spolupráci so spolkovým členom Západoslovenskej  vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, O.Z. Topoľčany, uskutoční dňa 28.9.2022 o 10.hod.v priestoroch ZsVS a.s., O.Z. Topoľčany, prezentáciu firmy STRADER s.r.o.so zameraním na inštalačné systémy v agresívnych podmienkach ČOV a KPČS.

J. Husák 
predseda RP SEZ-KES Nitra