Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 61427-1 (36 4365): 2013 Akumulátorové články a batérie pre obnoviteľnú akumuláciu energie. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Fotovoltická off-grid aplikácia
STN EN 61427-2 (36 4365): 2016 Akumulátorové články a batérie na akumuláciu energie z obnoviteľných zdrojov. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Aplikácie on-grid
STN EN IEC 62485-2 (36 4380): 2020 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie
STN EN IEC 62932-1 (36 4396): 2020 Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 1: Terminológia a všeobecné hľadiská
STN EN IEC 62932-2-2 (36 4396): 2020 Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 2-2: Bezpečnostné požiadavky
STN EN IEC 62933-1 (36 4400): 2019 Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 1: Terminológia
STN EN IEC 62933-2-1 (36 4400): 2019 Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 2-1: Parametre a skúšobné metódy. Všeobecná špecifikácia
STN EN IEC 62933-5-2 (36 4400): 2020 Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 5-2: Bezpečnostné požiadavky na systémy EES integrované do siete. Elektrochemické systémy
STN EN IEC 62282-8-201 (36 4512): 2020 Technológia palivových článkov. Časť 8-201: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Skúšobné postupy pre prevádzkové vlastnosti systémov power-to-power