Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 62714-1 (18 4022): 2019 Formát na výmenu technických údajov pri projektovaní priemyselných riadiacich systémov. AML (Automation Markup Language). Časť 1: Architektúra a všeobecné požiadavky
STN EN IEC 62714-4 (18 4022): 2020 Formát na výmenu technických údajov pri projektovaní priemyselných riadiacich systémov. Automation Markup Language. Časť 4: Logika
STN IEC 60050-351 (33 0050): 2002 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 351: Automatické riadenie
STN EN 60027-6 (33 0100): 2008 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 6: Regulačná technika
STN EN 62820-1-1 (33 4589): 2017 Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne
STN EN IEC 61968-1 (33 4620): 2020 Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 1: Architektúra rozhrania a všeobecné odporúčania
STN EN IEC 60730-2-14 (36 1950): 2019 Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na elektrické ovládače
STN EN IEC 62443-3-2 (36 9060): 2020 Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov. Časť 3-2: Posúdenie bezpečnostného rizika a návrh systému
STN EN 14908-7 (74 7306): 2020 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov
STN EN ISO 16484-1 (74 7310): 2011 Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2010)
STN EN ISO 16484-2 (74 7400): 2005 Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Hardvér (ISO 16484-2: 2004)
STN EN ISO 16484-3 (74 7400): 2005 Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 3: Funkcie (ISO 16484-3:2005)
STN EN ISO 16484-6 (74 7400): 2020 Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)
STN EN 12255-12 (75 6410): 2006 Čistiarne odpadových vôd. Časť 12: Riadenie a automatizácia